Det skal være muligt at bo og leve i hele landet

Den stigende ulighed mellem kommunerne er et resultat af en politisk valgt centralisering. Derfor skal Christiansborg igen gøre det muligt at bo og leve i hele landet, skriver formanden for Landdistrikternes Fællesråd.

Af Steffen Damsgaard, formand for Landdistrikternes Fællesråd

Det er et skræmmende Danmarkskort, vi kan se i NB økonomi. De blå og røde farver fortæller på farverig vis en historie om et stadig mere skævvredet land.

Selvom vi for tiden oplever stigende interesse for at leve et liv i lavere tempo tæt på naturen – ikke mindst foranlediget af coronakrisens månedlange nedlukninger – fortæller kortet en historie, der bør tages alvorligt på Christiansborg.

Det er min hovedpåstand, at den udvikling, analysen illustrerer, i lange træk er et resultat af politiske valg. Derfor kan udviklingen vendes – med politisk handling.

Selvom den nogle gange italesættes som sådan, er urbaniseringen ikke en naturlov. Slet ikke i et lille land som Danmark.

På trods af, at vi er et lille land, har vi ikke formået at binde alle dele af landet sammen infrastrukturmæssigt. Det handler ikke bare om at sikre mobiliteten til og fra de største byer, men om at skabe et sammenhængende land, hvor det er muligt at bevæge sig smidigt på tværs. Det skader ikke alene mobiliteten, det skader sammenhængskraften.

Men historien om de røde og blå farver på Danmarkskortet begynder et helt andet sted. Kimen til den ulighed, vi er vidne til, blev lagt i de centraliseringsreformer, som blev igangsat op gennem 00’erne. Reformerne kickstartede en centraliseringsbølge, som rømmede store dele af landet for de institutioner, der er vitale for mulighederne for at leve flere forskellige typer af liv i hele Danmark.

Det handler kort fortalt om uddannelsesmuligheder, statslige og kommunale arbejdspladser og dermed forskellige miljøer for forskellige mennesker. Med andre ord har man gennem en årrække
indskrænket mulige livsbaner i store dele af Danmark for at samle dem i landets største byer.

Tag fraværet af uddannelsespladser uden for de store byer. Når der ikke er uddannelsesmuligheder i lokalområdet, er de lokale unge nødsaget til at søge mod byerne, hvor paletten af uddannelsesmuligheder er langt større. Desværre viser forskningen, at når de unge først er flyttet, vender de sjældent hjem igen.

Samtidig hænger uddannelsesmuligheder lokalt uløseligt sammen med både erhvervsudvikling og bosætning. Derfor sætter fraværet af uddannelsespladser gang i en negativ spiral, som er svær at vende.

Det er derfor, Landdistrikternes Fællesråd arbejder med en målsætning om at gøre det muligt at leve et helt liv i hele Danmark. Kun ved at udvide paletten af livsmuligheder kan vi sikre vækst og udvikling. Sådan kan vi medvirke til at standse den stigende skævvridning af landet, vi ser illustreret i blåt og rødt.

Indlægget er tidligere bragt hos NB-Økonomi.

Kontaktpersoner

Landdistrikternes Fællesråd
Pakhusvej 1-3
8382 Hinnerup

Email: mail@landdistrikterne.dk
Tlf. 61 31 36 36

Mandag – torsdag kl. 9.00 – 15.00
Fredag kl. 9.00 – 14.00

Tilmeld dig vores nyhedsmail