Landdistrikter rimer på crowdfunding

Af Steffen Damsgaard, formand for Landdistrikternes Fællesråd, Peter Kofler, formand for Dansk Iværksætter Forening & Emil Fannike Kiær, politisk direktør i Dansk Industri.

Tre energiske og ambitiøse iværksættere fra hvert deres hjørne af landet – Bornholm, Fyn og Årø – er netop nu i gang med at rejse kapital ved hjælp af crowdfunding.

Crowdfunding kan ses som en slags moderne version af andelstanken, hvor lokale iværksættere kan få finansieret et projekt, ved at borgere fra lokalområdet bidrager med at skaffe kapital.

Enten ved at investere, donere eller låne penge til projektet mod til gengæld at blive medejere eller få en belønning -typisk i form af et konkret produkt i relation til projektet.

De tre virksomheder har fået hjælp til deres kampagne fra et projekt, som vi sammen har igangsat.

Crowdfunding er stadig en ukendt finansieringsform i Danmark. Det er en skam, for den rummer mange muligheder, særligt uden for de store byer. Det kan her være svært at rejse pengene i banken eller finde en investor.

Til gengæld er det lokale engagement meget stærkt, og de lokale kræfter tager gerne ejerskab til og ansvar for lokalområdets udvikling.

Crowdfunding forbinder iværksætteren på kapitaljagt med investorer, samtidigt med at iværksætteren får eksponeret sit produkt over for tusindvis af potentielle nye kunder. Vil din målgruppe købe det produkt, du er ved at lancere? Det svar er værdifuld feedback for iværksætteren, som har udviklet sit første produkt.

De gode idéer og virkelysten er til stede uden for byerne, men det kniber med at få nye virksomheder på benene.

Tal fra Danmarks Statistik viser, at jo længere væk fra byen, jo færre nye firmaer stiftes der (Store kommunale forskelle i iværksætteri, DST 2017).

Vi tror dog på, at udviklingen kan vendes med de rigtige redskaber, hvor vi fokuserer på de ideer og initiativer, der udspringer fra lokalområderne.

Tag et eksempel som virksomheden, Ailefo, der er grundlagt af Christiane Larsen på hjemøen Bornholm, hvor fra hun sælger sin økologiske modellervoks til forhandlere i 25 lande. Nu er hun på sporet igen. Denne gang handler det om at gøre børnenes ansigtsmaling allergivenlig, hvor hun ved hjælp af crowdfunding har valgt at bede lokalsamfundet om opbakning.

Desværre er det ikke muligt at lave alle typer crowdfunding i Danmark. I dag er det kun muligt at lave det man kalder låne-, donationeller reward-crowdfunding, men det fjerde ben ” investerings-crowdfunding” mangler.

Der er brug for politisk handling, hvis det skal være muligt at forløse potentialet for crowdfunding, så dig, mig og vi kan købe en lille ejerandel i, hvad der kan blive fremtidens vækstvirksomheder.

DI har i sin nye iværksætterpolitik peget på, hvordan vi gør det muligt.

Det handler først og fremmest om at gøre det muligt for anpartsselskaber, som de fleste iværksættere er etableret som, at udbyde kapitalandele til offentligheden.

Artiklen er tidligere bragt hos Avisen Danmark.

Kontaktpersoner

Landdistrikternes Fællesråd
Pakhusvej 1-3
8382 Hinnerup

Email: mail@landdistrikterne.dk
Tlf. 61 31 36 36

Mandag – torsdag kl. 9.00 – 15.00
Fredag kl. 9.00 – 14.00

Tilmeld dig vores nyhedsmail