Det kræver politisk indblanding at skabe attraktive lokale studieliv

Af Steffen Damsgaard, formand for Landdistrikternes Fællesråd

Min morgenkaffe fik en bitter smag, da jeg i slutningen af juli kunne læse dette års optagelsestal på de videregående uddannelser. På nationalt plan var der et forventeligt fald efter sidste års coronaboom, men bitterhedens oprindelse lå i det faktum, at optaget på uddannelser i landdistrikterne er faldet endnu mere end landsgennemsnittet.

Med andre ord: Flere unge fravælger landdistrikterne som uddannelsessted.

Det er ikke alene landdistrikternes problem, men hele samfundets problem.

Manglen på kloge hoveder og kompetencer er allerede nu en vækststopper for mange virksomheder uden for de største byer. Samtidig har uddannelsesmuligheder en enorm betydning for bosætning, herunder tilflytning og fraflytning, og dermed vækst og udvikling i et givent område.

For når de unge først har forladt landdistrikterne i jagten på uddannelse, vender de sjældent tilbage. Faktisk viser undersøgelser, at det kun er én ud af fem unge, som forlader yderområderne i forbindelse med studiet, der vender tilbage inden for tre år efter studiets afslutning.

Heri ligger det helt store samfundsproblem. Årtiers centralisering på uddannelsesområdet har nemlig haft den triste konsekvens, at studiemiljøerne uden for de store byer er forringet tilsvarende. Væk er de omfangsrige seminarer og de dannende fællesskaber.

Det kræver politisk indblanding at (gen)skabe det attraktive studieliv, som får flere til at blive og nogle til at rykke sig rundt i landet. Men det er ikke umuligt!

Over hele landet formår højskoler at tiltrække unge langvejsfra til øer, langs fjerne kyststrækninger eller til små landsbyer – alene fordi deres uddannelsestilbud er attraktivt nok. Dét bør alle de, der ønsker et mere decentralt uddannelseslandskab, have blik for.

De første politiske tiltag er sat i søen med den uddannelsesaftale et bredt politisk flertal præsenterede lige inden sommerferien. Men arbejdet skal først for alvor til at gå i gang. I den forbindelse håber jeg, at Christiansborgs politikere vil sende klare signaler til studiemiljøerne i og omkring uddannelsesinstitutionerne. Der skal skabes holdbare og attraktive faciliteter og igangsættes nye initiativer, som øger attraktiviteten af det lokale studieliv.

Dermed signalerer man også over for de studerende, at indsatsen ikke kun er tom snak, men langstrakt politisk prioritering.

Det afgørende er at skabe nye, attraktive miljøer med afsæt i de lokale styrker. Så uddannelse uden for de store byer bliver et aktivt tilvalg. Et tilvalg af en fritid med surftimer, fisketure og vandring. Af et nært studiemiljø med lidt færre værtshuse, men stadig super stemning og en billig husleje.

Selvfølgelig skal alle unge vælge lige netop dén uddannelse, de drømmer om. Politisk ligger opgaven i at brede geografien ud, så drømmene også kan forløses uden for de største byer.

Indlægget er tidligere bragt hos Danske Kommuner.

Kontaktpersoner

Landdistrikternes Fællesråd
Rådhusgade 100
8300 Odder

Email: mail@landdistrikterne.dk
Tlf. 61 31 36 36

Mandag – torsdag kl. 9.00 – 15.00
Fredag kl. 9.00 – 14.00

Tilmeld dig vores nyhedsmail