“Liv til landsbyen”: inspirationskatalog om borgerinitierede dagligvarebutikker

Katalog_borgerdrevne_dagligvarebutikker-thumbnail
Ambitionen med dette katalog er at formidle de indsigter, vi har fået gennem den internationale litteratur og en større empirisk undersøgelse af den borgerinitierede dagligvarebutik i landdistrikterne.

Landdistrikternes Fællesråd
Rådhusgade 100
8300 Odder

Email: mail@landdistrikterne.dk
Tlf. 61 31 36 36

Mandag – torsdag kl. 9.00 – 15.00
Fredag kl. 9.00 – 14.00

Tilmeld dig vores nyhedsmail