Afsluttende rapport – Fire pilotprojekter for Multifunktionel jordfordeling 2015-2022

CLF_Reports_multifunktionel_-thumbnail
Denne rapport afslutter mere end syv års forskningsarbejde med at udvikle indikatorer for multifunktionel jordfordeling, afprøve indikatorerne som kriterier for udvælgelse af egnede arealer og for måling af effekter i fire pilotområdet for afprøvning af jordfordelingsredskabet, som en måde til opnåelse af en bæredygtig flersidig anvendelse af arealer. Rapporten opsummerer videnskabelige baserede indikatorer, målemetoder og overvejelser omkring relationer mellem opfyldelse af flere mål på samme tid på samme arealer. Den præsenterer målinger af resultater fra multifunktionelt jordfordelingsprojekt ved Glenstrup Sø og fra et genbesøg af tre pilotprojekter for multifunktionel jordfordeling, og den samler op på de samlede resultater med en perspektivering for fremtidig anvendelse af multifunktionel jordfordeling som redskab til bæredygtig og flersidig arealanvendelse.

Landdistrikternes Fællesråd
Rådhusgade 100
8300 Odder

Email: mail@landdistrikterne.dk
Tlf. 61 31 36 36

Mandag – torsdag kl. 9.00 – 15.00
Fredag kl. 9.00 – 14.00

Tilmeld dig vores nyhedsmail