Ny redegørelse understreger behov for decentralisering

Centraliseringen er slået igennem i landdistrikterne, der havde en lavere vækst end byerne frem mod corona-krisen. Det fremgår af Erhvervsministeriets årlige regional- og landdistriktspolitiske redegørelse. Der er behov for strukturelle reformer, mener Landdistrikternes Fællesråd, som efterspørger landdistriktsudspil fra regeringen.

NyhedER
Landdistrikter roser V-udspil: Skaber bedre balance
Venstres finanslovsudspil rummer flere konkrete forslag, som vil komme landdistrikterne til gavn, lyder det fra Landdistrikternes Fællesråd.
Med bæredygtighed og kvalitet i fokus: Rømø Rejer Aps åbner snart
Regeringens nye grønne pulje til de lokale aktionsgrupper har allerede ydet støtte til de første projekter i landdistrikterne. Et af dem ligger ved Vadehavet i Vestjylland.
Digital konference sætter fokus på mikroturisme
Turister i Danmark foretrækker i stigende grad autentiske oplevelser og søger mod landdistrikterne for at få dem. Disse potentialer skal forløses, og det danner baggrund for Partnerskab for Mikroturisme, der nu inviterer til national konference som afholdes digitalt.
Landdistrikter: Gode takter i regeringsudspil om grøn genstart
Der er flere positive elementer i det udspil om genstart af dansk økonomi, regeringen netop har fremlagt, mener Landdistrikternes Fællesråd. Rådet fremhæver bl.a. forhøjelse af boligjob-ordningen og 2 mia. kr. til omstillingsindsatser i de områder af Danmark, der lige nu er hårdest ramt af krisen.
Debat
Bevar Bredbåndspuljen!
I august kunne Landdistrikternes Fællesråd fortælle historien om Gitte Ramsby og hendes familie, som er medafsender på en af årets ansøgninger til Bredbåndspuljen. Familien var ikke just optimistiske ved udsigten til, at regeringen har planer om at sløjfe Bredbåndspuljen som...
Landdistrikter: Nedsæt en postkommision til at planlægge fremtidens postvæsen
Det er et fælles ansvar at udvikle og fremtidssikre kommunikationskanalerne, der binder landet sammen. Derfor skal regeringen nedsætte en postkommission.
Uddeling af breve skal ikke overlades til markedskræfterne
400.000 husstande primært i landdistrikterne er stadig afhængige af, at breve leveres til døren. Derfor bør det være en statslig forpligtelse at sikre, at alle danskere er forbundet via et velfungerende postvæsen.
Farligt vejr-vagt ønskes
Uforudsigelighed i vejret er en udfordring i alle egne af Danmark. Men i hovedstadsområdet er man imidlertid bedre rustet end i resten af landet. Her betaler en række kommuner, beredskabsmyndigheder og forsyningsselskaber nemlig for at blive briefet op til 36 timer i forvejen, når ekstremt vejr er under opsejling. Ordningen hedder ’farlig vejr-vagten’ og bør udvides til hele landet.

Nyheder

Minister og partiledere sender hilsen til Landdistrikternes Fællesråd

Danmark er for lille til store forskelle. Sådan lyder det fælles budskab til Landdistrikternes Fællesråds årsmøde fra erhvervsminister Simon Kollerup, Venstres formand Jakob Ellemann-Jensen, Radikale Venstres politiske leder Morten Østergaard, Dansk Folkepartis formand Kristian Thulesen Dahl og SF’s formand Pia Olsen Dyhr.

 

Aktuelt

Play Video

Vi arbejder for
Danmark i balance

Bosætning

Gode muligheder for at bo og leve i hele Danmark

Det mener vi

Vi arbejder for at sikre en positiv udvikling i alle dele af landet med optimale rammer og forhold for bosætning.
Læs mere

Indsatser

Erhverv

Bedre rammevilkår for erhvervslivet og flere arbejdspladser i landdistrikterne

Det mener vi

Vi arbejder for at skabe bedre rammevilkår for iværksættere og de erhverv der fylder meget i landdistrikterne
Læs mere

Uddannelse

Flere muligheder for uddannelse uden for de største byer

Det mener vi

Vi arbejder for nære grundskoler og ungdomsuddannelser samt decentral struktur for videregående uddannelser
Læs mere

Infrastruktur

En sammenhængende infrastruktur, der binder landet bedre sammen

Det mener vi

Vi arbejder for at styrke infrastrukturen, herunder også den digitale infrastruktur i landdistrikterne
Læs mere

Sundhed & tryghed

Tryghed og lighed i sundhedsvæsenet, uanset postnummer

Det mener vi

Vi arbejder for at sikre alle borgere lige adgang til sundhed og tryghed, der er præget af ensartet kvalitet
Læs mere
Videncentermøde
Landdistrkternes Fællesråd afholder i regi af videncenter for Landdistrikter et advisory board-møde for forsknings-institutioner, som beskæftiger sig med området. Mødets tema er finansiering af boliger og erhvervsejendomme i land-områderne.
Webinar om landsbyer
Københavns Universitet inviterer til webinar om landsbysamfunds udviklingskapacitet. På webinaret drøftes, hvorfor udviklingskapacitet er vigtig, hvordan den kan undersøges, og hvad landsbyerne selv kan gøre for at styrke den.
Mikroturismekonference
Turister i Danmark foretrækker i stigende grad autentiske oplevelser og søger mod landdistrikterne for at få dem. Disse potentialer skal forløses, og derfor inviterer Partnerskab for Mikroturisme til national konference som afholdes digitalt for alle interesserede.
Generalforsamling
Landdistrikternes Fællesråd afholder ekstraordinær generalforsamling med henblik på, at de delegerede kan træffe beslutning om oprette en særskilt medlemskategori for de danske regioner, der har indmeldt sig. I øjeblikket har tre regioner meldt sig ind.
Egtved, 2. december 2020
8. december 2020
Egtved, 9. december 2020
Holbæk, 19. november 2020

Arrangementer

KL Teknik & Miljø ´20
Landdistrikternes Fællesråds formand Steffen Damsgaard deltager som oplægsholder til KL's Teknik & Miljøkonference 2020. Temaet for er klima og overskriften for konferencen er "Klimaet er fælles - ansvaret er også dit". Klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen (S) deltager ligeledes.
Ekstraordinær generalforsamling
Landdistrikternes Fællesråds formand Steffen Damsgaard deltager i Landdistrikternes Fællesråds ekstraordinære generaforsamling, hvor de delegerede bl.a. skal tage stilling til oprettelse af en selvstændig medlemskategori for regionerne. Der er i øjeblikket tre regioner, som er en del af Landdistrikternes Fællesråd.
København, 24. november 2020
Holbæk, 10. december 2020

Formandskalender