Landdistrikternes Fællesråd og Finans Danmark lancerer udspillet "Grønnere boliger i landdistrikterne"

NyhedER
Stram finanslov med gode landdistriktsinitiativer
Regeringen har fremlagt sit finanslovforslag, der rummer flere gode initiativer på landdistriktsområdet. Dog savner formanden for Landdistrikternes Fællesråd både fuldt landevejsprincip og grønne tiltag for landdistrikterne.
Landdistrikternes Fællesråd lancerer nyt landsbynetværk
Over hele landet lægger landsbyernes frivillige enorme kræfter i at udvikle deres lokalområde. Dét arbejde genererer viden, erfaringer og nye løsninger, som fortjener at blive delt landsbyer imellem. Derfor etablerer Landdistrikternes Fællesråd et nyt landsbynetværk. Tilmeldingen er åben.
Debat
Landdistrikterne har alvorligt brug for et grønt løft
Steffen Damsgaard, Formand, Landdistrikternes Fællesråd, Ane Arnth Jensen, Viceadm. direktør, Finans Danmark, Katrine Bjerre M. Eriksen, Direktør, Synergi, Lars Storr-Hansen, Direktør, Danske Arkitektvirksomheder, Ole Hækkerup, Direktør, Dansk Ejendomsmæglerforening og Lars Autrup, Direktør, Akademisk Arkitektforening. Der er rigtig meget at hente,...
Medierne kan lære af foreningerne i tilgangen til unge
Maria Rørbye Rønn, generaldirektør DR, Christine Ravn Lund, forkvinde DUF og Steffen Damsgaard, formand Landdistrikternes Fællesråd. Selvom DR, DUF og Landdistrikternes Fællesråd er tre vidt forskellige organisationer, så er der en ting der binder os sammen – nemlig ambitionen om...

Nyheder

Forsøgsordning med frilandsbyer og -øer:
Hvilke benspænd oplever de 39 kandidater?

Fra august og frem til slutning af december 2022 skal Landdistrikternes Fællesråd hjælpe dem med at opkvalificere sig – med assistance fra Sammenslutningen af Danske Småøer. 
 
 
 

Aktuelt

Vi arbejder for
Danmark i balance

Bosætning

Gode muligheder for at bo og leve i hele Danmark

Det mener vi

Vi arbejder for at sikre en positiv udvikling i alle dele af landet med optimale rammer og forhold for bosætning.
Læs mere

Indsatser

Erhverv

Bedre rammevilkår for erhvervslivet og flere arbejdspladser i landdistrikterne

Det mener vi

Vi arbejder for at skabe bedre rammevilkår for iværksættere og de erhverv der fylder meget i landdistrikterne
Læs mere

Uddannelse

Flere muligheder for uddannelse uden for de største byer

Det mener vi

Vi arbejder for nære grundskoler og ungdomsuddannelser samt decentral struktur for videregående uddannelser
Læs mere

Infrastruktur

En sammenhængende infrastruktur, der binder landet bedre sammen

Det mener vi

Vi arbejder for at styrke infrastrukturen, herunder også den digitale infrastruktur i landdistrikterne
Læs mere

Sundhed & tryghed

Tryghed og lighed i sundhedsvæsenet, uanset postnummer

Det mener vi

Vi arbejder for at sikre alle borgere lige adgang til sundhed og tryghed, der er præget af ensartet kvalitet
Læs mere
Digital konference: Lejeboliger på landet
Hvordan får vi flere gode og attraktive lejeboliger på landet? Det er omdrejningspunktet i denne digitale konference, som tager sit afsæt i projektet Lejeboliger på landet – omdannelse af funktionstomme bygninger til attraktive lejeboliger i de danske landdistrikter, der er udført i samarbejde mellem Landdistrikternes Fællesråd og det sociale arkitektfirma Hele Landet med finansiering fra Kirkeministeriets landdistriktspulje.
Landsbynetværkets netværksdag
Med et nyt landsbynetværk ønsker Landdistrikternes Fællesråd at øge den gensidige videndeling mellem landsbyer for derigennem at skabe endnu mere udvikling på landet. Netværkets ambition er at give landsbyernes aktive frivillige inspiration til nye udviklingsmuligheder samtidig med, at de kan lære af hinandens succeser og fiaskoer. Medlemmerne indbydes til en netværksdag, der afholdes i Middelfart den 31. maj. Programmet vil blive offentliggjort snarest, hvorefter tilmeldingen åbner.
Landdistriktskonferencen 2023
Minister for landdistrikter, Louise Schack Elholm, inviterer til årets Landdistriktskonference. Konferencen finder sted mandag den 9. oktober i ToRVEhallerne i Vejle, og vil byde på en buket af indslag og debatter om udvikling og aktiviteter i landdistrikterne. I løbet af dagen vil ministeren for landdistrikter kåre vinderen af Landdistriktsprisen.
28. marts 2023
31. maj 2023
09. oktober 2023

Arrangementer

Landdistrikternes Fællesråds formand
Steffen Damsgaard blev valgt som formand for Landdistirkternes Fællesråd i 2008. Han taler organisationens sag i medierne og overfor politikerne på Christiansborg.

Formandskalender