Fokus på levedygtige landsbyer

Folketingets Udvalg for Landdistrikter og Øer afholder onsdag den 20. februar 2019 en høring om status på opfølgningen på Udvalget for levedygtige landsbyers anbefalinger. Erhvervsministeren, Landdistrikternes Fællesråd og KL deltager med oplæg. Udvalget for levedygtige landsbyer, der blev nedsat som … Læs resten

Nyt netværk sætter fokus på kommunal landdistriktsindsats

Kommunerne spiller en stadig større rolle i landdistriktsudviklingen. Derfor lancerer KL og Landdistrikternes Fællesråd et fælles netværk for kommunale landdistriktskoordinatorer. Kommuner med landdistrikter og landsbyer har i mange år arbejdet med landdistriktsudvikling, men de seneste år er indsatsen blevet mere … Læs resten

Mere fokus på digital infrastruktur i hele Danmark

Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt (V) har inviteret Landdistrikternes Fællesråd til at blive en del af Telebrancheforum samt en række arbejdsgrupper. Tidssvarende mobil- og bredbåndsdækning er afgørende i forhold til at fastholde og tiltrække borgere og virksomheder til landområderne. … Læs resten

Besparelser truer landgymnasier

Faldende ungdomsårgange og besparelser på uddannelsesområdet truer med at fratage de unge deres mulighed for uddannelse i landdistrikterne. Det vækker bekymring i Landdistrikternes Fællesråd. Ungdomsuddannelserne står over for en usikker fremtid med faldende elevtal og årlige besparelser på to procent, … Læs resten

Sundhedsudspil: Et skridt frem og to tilbage for landdistrikter

Regeringens udspil til en sundhedsreform indeholder mange gode elementer, men forslaget om at nedlægge regionsrådene er ikke et af dem, mener Landdistrikternes Fællesråd, der frygter demokratisk underskud. Regeringen præsenterede onsdag sit udspil til en sundhedsreform, der har fået navnet “Patienten … Læs resten

Nyt projekt skal booste turisme på øer

Med 1,5 millioner kroner i ryggen fra Nordea-fondens kystpulje og Erhvervsministeriets landdistriktspulje lancerer Landdistrikternes Fællesråd et projekt, der skal brande 38 danske øer. De danske øers evne til at brande sig selv har stor betydning for øernes vitatiltet og udvikling, … Læs resten

Mere vækst på landet: 18 anbefalinger skal styrke erhvervsudvikling

Det er afgørende, at der stilles skarpt på de erhverv, der fylder meget i landdistrikterne. Sådan lyder det fra Vækstudvalget for erhverv i land- og yderområderne, der netop har præsenteret 18 konkrete anbefalinger til politikerne på Christiansborg. Erhvervslivet i landdistrikterne … Læs resten

Medlemmerne får ordet: »Vi kan ikke have et samfund, hvor der er enorme forskelle på sundhedsindsatsen, alt efter om man bor på landet eller i byen«

I Aalborg Kommune har de sat fokus på sundhed i landdistrikterne og investeret i et nyt mobilt sundhedstilbud, der skal støtte borgerne i de mindste landsbyer. Mangel på læger og centralisering af sundhedstilbud er en realitet i mange lokalområder. Det … Læs resten

Invitation: Fem veje til mere vækst på landet

Tirsdag den 18. december præsenterer Vækstudvalget for erhverv i land- og yderområder 5 veje og 18 anbefalinger til mere vækst og udvikling i landdistrikterne. Erhvervslivet i landdistrikterne bidrager i stor stil til dansk økonomi. Gennem en positiv eksport og beskæftigelse … Læs resten