Nyt projekt vil gøre landsbyer til aktører i erhvervsfremme

Landsbyernes egen evne til at organisere og skabe erhvervsudvikling er omdrejningspunktet i nyt projektsamarbejde mellem Landdistrikternes Fællesråd og Københavns Universitet. I et nyt projekt arbejder Landdistrikternes Fællesråd og Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning ved Københavns Universitet sammen om at gøre … Læs resten

Kolding med i Landdistrikternes Fællesråd

Landdistrikternes Fællesråd har fået sit kommunale medlem nummer 54 i Kolding Kommune, der nu er blevet medlem af organisationen. Kolding Kommune har besluttet at blive medlem i Landdistrikternes Fællesråd, som dermed repræsenterer 54 kommuner over hele Danmark. Det er organisationens … Læs resten

Ny rapport: Flere landsbyer kan blive levedygtige

En tættere dialog mellem kommune og lokalsamfund, bedre digital infrastruktur, flere midler til landsbyfornyelse og en udvidelse af BoligJobordningen er blandt de 17 anbefalinger, Udvalget for levedygtige landsbyer mener, skal bidrage til at understøtte og styrke udviklingen af de danske … Læs resten

Medlemmerne får ordet: “Uddannelse er vigtigt for provinsen, for det skaber en fødekæde i det lokale liv”

Uddannelse er en nøgle i landdistriktsudvikling, mener Guldborgsund Kommune. Studerende betyder ikke alene kvalificeret arbejdskraft til erhvervslivet og deltagere i kultur-og fritidslivet, måske bliver de hængende og skaber familie. Studerende starter synergieffekter i en kommune. De engagerer sig i fritids- … Læs resten

Landdistrikter: Drop centralisering af erhvervsfremmeindsatsen

Erhvervsministerens Forenklingsudvalg har i dag præsenteret et forslag om et nyt erhvervsfremmesystem og lægger op til at centralisere indsatsen. Centralisering er ikke vejen frem, mener formanden for Landdistrikternes Fællesråd. Ansvaret for at fordele midler til decentrale erhvervsfremmeindsatser skal overdrages fra … Læs resten

Landdistrikter: Besparelse på TV 2-regionerne er uacceptabel

Der er brug for at styrke de regionale og lokale medier. Derfor er regeringens forslag om besparelser på TV 2’s regioner forfejlet og “fuldstændig uacceptabelt”, mener formanden for Landdistrikternes Fællesråd. TV 2’s regioner skal spare to pct. om året de … Læs resten

Kommunal udligning: Regeringen trækker tæppet væk under provinskommuner

Det vækker skarp kritik fra Landdistrikternes Fællesråd, at regeringen nu har rykket sig markant væk fra en dagsorden om bedre økonomisk balance mellem hovedstaden og provinsen. Regeringens udspil til en aftale om kommunal udligning vil i endnu højere grad tilgodese … Læs resten

Medlemmer får ordet: »Ærligheden om, hvad man er, og hvilke værdier man har i lokalsamfundet, er det allervigtigste«

Med en målsætning om at skabe mindst ét bofællesskab om året og sikre en mangfoldighed af boformer har Odsherred Kommune gjort fællesskaber til et udviklingsredskab. Man skal finde ind til den ærlige fortælling om, hvad kommunen kan tilbyde og arbejde … Læs resten

Mød de nye ansigter i Landdistrikternes Fællesråds bestyrelse

Til Landdistrikternes Fællesråds årsmøde fredag fik bestyrelsen fire nye medlemmer. Her fortæller de hver især, hvorfor de har stillet op, og hvad de vil bruge deres plads til. Hanne Lene Haugaard, opstillet af DGI Landdistrikternes Fællesråds A-medlemmer har fået to … Læs resten