Nyt projekt skal booste turisme på øer

Med 1,5 millioner kroner i ryggen fra Nordea-fondens kystpulje og Erhvervsministeriets landdistriktspulje lancerer Landdistrikternes Fællesråd et projekt, der skal brande 38 danske øer. De danske øers evne til at brande sig selv har stor betydning for øernes vitatiltet og udvikling, … Læs resten

Mere vækst på landet: 18 anbefalinger skal styrke erhvervsudvikling

Det er afgørende, at der stilles skarpt på de erhverv, der fylder meget i landdistrikterne. Sådan lyder det fra Vækstudvalget for erhverv i land- og yderområderne, der netop har præsenteret 18 konkrete anbefalinger til politikerne på Christiansborg. Erhvervslivet i landdistrikterne … Læs resten

Medlemmerne får ordet: »Vi kan ikke have et samfund, hvor der er enorme forskelle på sundhedsindsatsen, alt efter om man bor på landet eller i byen«

I Aalborg Kommune har de sat fokus på sundhed i landdistrikterne og investeret i et nyt mobilt sundhedstilbud, der skal støtte borgerne i de mindste landsbyer. Mangel på læger og centralisering af sundhedstilbud er en realitet i mange lokalområder. Det … Læs resten

Invitation: Fem veje til mere vækst på landet

Tirsdag den 18. december præsenterer Vækstudvalget for erhverv i land- og yderområder 5 veje og 18 anbefalinger til mere vækst og udvikling i landdistrikterne. Erhvervslivet i landdistrikterne bidrager i stor stil til dansk økonomi. Gennem en positiv eksport og beskæftigelse … Læs resten

Lokale aktionsgrupper bliver en del af fællesrådet

De delegerede i Landdistrikternes Fællesråd har på et ekstraordinært årsmøde fredag valgt at oprette en ny medlemskategori for de 29 lokale aktionsgrupper. Landdistrikterne får et stærkere talerør efter beslutningen om, at de lokale aktionsgrupper, der er etableret som en del … Læs resten

Landdistrikter efterlyser ny runde flytning af statsjob

Regeringen rykker statslige arbejdspladser til provinsen, men flere steder bliver der nedlagt flere statslige stillinger, end der kommer til. Det er ikke godt nok, mener formand for Landdistrikternes Fællesråd, som efterlyser en ny runde flytning af statslige arbejdspladser. København har … Læs resten

Fjern besparelser på uddannelser i landdistrikter

Positivt at regering og DF dropper omstridte besparelser på erhvervsuddannelser, men alle ungdomsuddannelser udenfor de største byer bør fritages fra sparekrav, hvis man spørger Landdistrikternes Fællesråd, der frygter at små institutioner i provinsen må dreje nøglen om. Erhvervs- og ungdomsuddannelserne … Læs resten

Landdistrikter kræver ny udligningsordningen efter valg

Borgerne skal have lige adgang til kernevelfærd, uanset hvor i landet de bor. Sådan lyder det fra formanden for Landdistrikternes Fællesråd, der kræver en gennemgribende ændring af udligningsordningen i 2019. Det nuværende udligningssystem er flere steder ved at rive tæppet … Læs resten

Medlemmerne får ordet: »Det kan faktisk lade sig gøre at tiltrække internationale virksomheder til landdistrikterne, hvis man bare har det rigtige koncept, der peger fremad og viser udviklingspotentiale«

I Skive Kommune har de vendt afvikling til udvikling og skabt en ny grøn profil, der skal sikre arbejdspladser i landdistrikterne. Finanskrisen ramte hårdt i Skive Kommune. Produktionsvirksomheder blev tvunget til nedskæring eller afvikling, og arbejdsløsheden voksede. Siden har kommunen … Læs resten