Udflytningsplanen kan opfylde ambitionen om bedre uddannelser i hele Danmark

Der er en klar sammenhæng mellem udbuddet af uddannelser og kompetenceniveauet lokalt. Så simpelt kan det siges. Netop dermed er et bredt geografisk uddannelsesnet af afgørende betydning for mulighederne for vækst og udvikling i hele Danmark, og netop derfor var der jubel i landdistrikterne, da et bredt politisk flertal kunne præsentere aftalen om flere og bedre muligheder for uddannelse i hele landet.

Nu har universiteterne fremlagt deres plan for, hvordan de ved at skære 10 pct. af uddannelsespladserne i de store byer og flytte pladserne ud i landet, kan indfri ambitionerne om flere nye uddannelsespladser udenfor de store byer. Og undervejs i processen, faktisk lige siden den politiske aftale landede, har dén målsætning afstedkommet mere end blot grå hår og lange grublepauser på landets universiteter – rent faktisk har den seneste debat budt på den ene kritiske røst efter den anden fra universiteterne.

Og der er en vigtig ting, som vi i den nuværende debat nemt overser. Nemlig sammenhængen mellem udbuddet af uddannelser og kompetenceniveauet lokalt. Mens uddannelsesinstitutioner kæmper for at få ligningen til at gå op, så får vi selve ligningen til at være problemet. At vi skal trække 10 pct. fra og få det til at give plus på papiret. Men vi står som samfund overfor større udfordringer, både for vores erhvervsliv og vores bosætningsmønstre, hvis vi giver op nu.

Forudsætningerne for at leve et helt liv i hele Danmark er blevet mindre. Årelange centraliseringsbeslutninger har rykket uddannelserne ind mod midten. I dag er 80 procent af vores videregående uddannelsespladser centreret i de fire største byer. Og i løbet af de seneste 20 år er antallet af kommuner, der er hjemsted for en kort eller mellemlang videregående uddannelser, reduceret med henholdsvis 25 og 32 procent..

 

Når først man har integreret sig, så er det svært at flytte igen. De fleste – nemlig hele 85 procent – bliver boende i området efter endt uddannelse. For unge kan det være urimeligt meget at skulle give afkald på, når de tvinges langt væk fra hjemstavnen for en uddannelse; bolig, netværk, venner, familie, jobmuligheder og sikker økonomi. Dén beslutning træffer de fleste derfor ikke to gange inden for kort tid.

Sagt med andre ord, så er det ikke kun uddannelser, vi har centraliseret. For når vi rykker uddannelsespladser ind mod de større byer som led i en spareøvelse, så rykker vi arbejdspladser og lokalbefolkningen med. Nu skal vi sætte os for at gøre det modsatte.

I debatten om udflytning af uddannelse og dyre investeringer i bedre studiemiljø, må vi have konsekvenserne for øje, hvis ikke vi gør noget. Det vil betyde, at centraliseringen fortsætter med at trække uddannelser, arbejdspladser, institutioner og erhverv mod de store byer. Det vil betyde, at man ikke udnytter de potentialer, der er i erhverv og erhvervsklynger rundt i landet. Og at det hæsblæsende boligmarked kun fortsætter i én retning – mod større skel mellem land og by.

Derfor har jeg set slukøret til, når universiteter ikke ser anden udvej på uddannelsesplanen end at lukke udbuddet af uddannelser i de store byer frem for at flytte dem til de mindre. Stik imod aftaleparternes ambition om at sikre muligheden for flere unges uddannelser uden for de store byer. Og ja. I praksis er det svært at skulle omlægge eksisterende uddannelsespladser. Det kræver fagligt udfordrende og kreative miljøer, det kræver videbegærlige studerende og dygtige undervisere, og for en del områder også forskningsmiljøer, som hver dag sikrer, at de studerende tilbydes et spændende uddannelsesforløb.

Det kommer vi ikke i nærheden af fra den ene dag til den anden. Når vi sætter os for at udbyde flere af de store uddannelser i mindre byer, så er der udfordringer her og nu. Men vi må huske på, at planen er med til at sætte retningen og slå takten an for de kommende år. Beslutningen om at udflytte uddannelser er den første i rækken – så kommer investering i studiemiljø, samarbejdet med lokale virksomheder og attraktiv branding af uddannelsen straks efter. Det er en svær beslutning, hvor vi er nødt til at træffe det rigtige valg.

Indlægget er tidligere bragt hos avisendanmark.dk

Kontaktpersoner

Landdistrikternes Fællesråd
Rådhusgade 100
8300 Odder

Email: mail@landdistrikterne.dk
Tlf. 61 31 36 36

Mandag – torsdag kl. 9.00 – 15.00
Fredag kl. 9.00 – 14.00

Tilmeld dig vores nyhedsmail