Regeringen og Venstre sender redningskrans til land- og yderkommuner

Folketinget ventes at vedtage en ny dækningsafgift, som betyder, at nogle kommuner vil få en stigning i indtægterne fra dækningsafgiften, når det nye vurderingssystem for ejendomsbeskatninger udrulles. Stigningen i indtægterne fra dækningsafgiften vil dog primært tilfalde større bykommuner og hovedstadsområdet, mens de resterende kommunerne vil opleve et tab på grund af bloktilskuddet fra udligningssystemet.

Regeringen og Venstre er i sidste øjeblik blevet enige om en aftale, der skal kompensere alle de berørte kommuner fuldt ud, hvilket glæder formand for Landdistrikternes Fællesråd, Steffen Damsgaard:

– Der skal lyde stor ros til Regeringen og Venstre, der udviser ansvarlighed ved at sende en redningskrans til de kommuner, der ellers stod til at tabe stort som følge af den nye dækningsafgift. Sidste år vedtog et bredt flertal i Folketinget en ny udligningsordning med det formål at skabe mere retfærdighed og balance i velfærdsniveauet på tværs af landet. Omend der fortsat er udfordringer efter udligningsreformen for en række kommuner, så ville det derfor være helt uacceptabelt, hvis en ny dækningsafgift modarbejdede udviklingen i retning mod et Danmark i balance, siger han.

Kontaktperson: Public Affairs konsulent Signe Lauge Bach på sba@landdistrikterne.dk eller 53 85 01 27

Kontaktpersoner

Landdistrikternes Fællesråd
Rådhusgade 100
8300 Odder

Email: mail@landdistrikterne.dk
Tlf. 61 31 36 36

Mandag – torsdag kl. 9.00 – 15.00
Fredag kl. 9.00 – 14.00

Tilmeld dig vores nyhedsmail