Stærk lokal vilje: Landsbyer og foreninger viser vejen til udvikling!

Med en ny vejledning vil Landdistrikternes Fællesråd guide landsbyer til, hvordan de kommer i mål med lokale udviklingsprojekter, der kan få lokalområdet til at blomstre. Undervejs har seks landsbyer bidraget med gode råd og erfaringer til, hvordan man går fra idé til færdigt projekt, til inspiration for andre landsbyer.

Landet over brænder lokale ildsjæle og foreninger for at igangsætte projekter, der ikke kun gavner fællesskabet, men også øger lokalområdets attraktivitet. Den velmenende vilje står dog ofte over for udfordringer, der kan bremse initiativerne i den spæde opstart. Spørgsmål som “Hvordan sikrer vi, at vores projekt gavner flest muligt i lokalsamfundet?”, “hvordan kan vi højne attraktiviteten i vores lokalområde og gøre det til et sted, hvor folk ønsker at bo og leve?”, og “hvordan skaffer vi finansiering til vores projekt?” er blot nogle af de udfordringer, som de lokale ildsjæle står overfor.

Dermed går mange lovende projekter i stå, før de overhovedet er kommet ordentligt i gang, da det kan være udfordrende at navigere gennem alle aspekter og faser i projektudviklingen og -udførelsen.

En ny vejledning til succesfulde lokale projekter
I lyset af disse udfordringer præsenterer Landdistrikternes Fællesråd i regi af Videnscenter for Landdistrikter en ny vejledning, der har til formål at støtte lokalsamfundene i deres projektidéer. Vejledningen guider landsbyerne lige fra idéfasen, hvor en projektidé opstår, til det øjeblik, hvor det endelige resultat står færdigt. Målet er at give klare og effektive redskaber til at håndtere faserne i projektudviklingen.

Projektleder Anne-Mette Ladegaard fra Landdistrikternes Fællesråd håber, at vejledningen vil give endnu flere landsbyer blod på tanden til at komme i gang med et nyt projekt.

– Vi håber, at landsbyerne vil tage vejledningen til sig og bruge den som en guideline til at skabe et godt projektforløb. Vi har fået en masse gode inputs, råd og vejledning fra lokale ildsjæle, som vi håber, vil hjælpe lokalsamfundene med at navigere gennem kompleksiteten af projektstyring, finansiering og bæredygtighed, lyder det fra projektleder, Anne-Mette Ladegaard.

Få inspiration fra seks landsbyer
Vejledningen bygger på besøg i de seks landsbyer, Frøslev i Morsø Kommune, Højerup i Stevns Kommune, Nr. Asmindrup i Odsherred Kommune, Redsted i Morsø Kommune, Sdr. Bork i Ringkøbing-Skjern Kommune og Vrenderup i Varde Kommune, som hver især er lykkedes med at rejse midler til at udvikle deres lokalområde.

På Landdistrikternes Fællesråds hjemmeside, www.landdistrikterne.dk, kan du se inspirationsvideoer fra de seks landsbyer, læse ”Vejledning og gode råd til at skabe udviklingsprojekter i dit lokalsamfund” og finde finansieringsmuligheder til udviklingsprojekter, der kan styrke lokalsamfundenes evne til at drive initiativer.

Kontaktpersoner

Anne-Mette Ladegaard aml@landdistrikterne.dk Projektleder
Julie Ronge Laursen jrl@landdistrikterne.dk Politisk Konsulent

Landdistrikternes Fællesråd
Rådhusgade 100
8300 Odder

Email: mail@landdistrikterne.dk
Tlf. 61 31 36 36

Mandag – torsdag kl. 9.00 – 15.00
Fredag kl. 9.00 – 14.00

Tilmeld dig vores nyhedsmail