Landdistrikterne advarer: Ekspertgruppes anbefalinger vil koste arbejdspladser og rive livsnerver over i landdistrikterne

Et ekspertudvalg nedsat af regeringen har givet sit bud på, hvordan erhvervsstøtteordningen kan slankes med mindst 2 mia. kr. Landdistrikternes Fællesråd forudser, at regeringens spareøvelse vil skævvride Danmark markant, koste tusindvis af jobs, medføre konkurser og betyde stor fraflytning fra landdistrikterne, såfremt det regeringsnedsatte udvalgs anbefalinger gennemføres.

Afskaffelse af henholdsvis puljen til borgerdrevne dagligvarebutikker, puljen til forsøgsvirksomhed i landdistrikterne og små ø-samfund samt søfolks særlige skatteordning (DIS-ordningen) og millionbesparelser i danske turismeudviklings-organisationer.

Det bliver realiteten, hvis regeringen følger det såkaldte Frigast-udvalgs anbefalinger.

Anbefalingerne kommer på baggrund af det gældende regeringsgrundlag, hvori der indgår en ambition om et nyt erhvervsstøttesystem og gennemførelse af en ny prioritering i erhvervsstøtten. Konkret giver anbefalingerne mulighed for at sanere erhvervsstøtten med mindst 2 mia. kr. årligt i 2030.

Afgørende puljer for livet i landdistrikterne

Én af anbefalingerne er at droppe puljen til borgerdrevne dagligvarebutikker, som har været en afgørende forudsætning for at mange dagligvarebutikker i landdistrikterne de seneste år har kunnet etableres eller genåbnes i en robust, borgerdreven form med lokalbefolkningen som ejere. En nedlægning af puljen vil være et hårdt slag for erhvervsudviklingen og bosætningen, mener Landdistrikternes Fællesråds formand, Steffen Damsgaard:

– De borgerdrevne dagligvarebutikker er en livsnerve i den lokale udvikling, som går langt ud over blot at sælge dagligvarer. Butikkerne har også pakkeshop, postfunktion, medicinudlevering, bake-off bager og er en vigtig lokal arbejdsplads for mange voksne og ungarbejdere. Dertil bidrager butikken økonomisk til de lokale foreninger. Alt i alt en livsnerve for landsbyens borgere og vigtige for at fastholde og skabe ny bosætning i landdistrikterne.  

Ekspertudvalget har desuden anbefalet at gennemføre massive besparelser på væsentlige turismepuljer, som bidrager til turismeudvikling og skaber arbejdspladser uden for de største byer. Dertil vil man nedlægge det målrettede Center for Kyst- og Naturturisme, som har medvirket til udvikling af turisme i hele landet, og sammen med puljerne været med til at sikre flotte resultater i turismeudviklingen. Indsatser som nu går i stå og risikerer at tabe arbejdspladser på gulvet og efterlade uudnyttede potentialer for tusindvis af nye arbejdspladser i geografiske områder, som allerede har tabt private arbejdspladser de seneste årtier. 

Derudover vil man fjerne søfolks særlige skatteordning (DIS-ordningen), som er med til at sikre Danmarks globalt førende position på søfartsområdet og bidrager til at sikre bosætningen i de kystnære landdistrikter. Både turisme og søfart er helt essentielle for at sikre arbejdspladser og vækst, særligt i landdistrikterne. 

Puljen til forsøgsvirksomhed i landdistrikterne og små ø-samfund står også for skud i ekspertudvalgets anbefalinger. Denne pulje har bl.a. til formål at fremme beskæftigelse, erhvervsudvikling og levevilkår i landdistrikterne.

Endvidere anbefales sanering af skrotningsordningen for olie- og gasfyr og afkoblingsordningen for gasfyrede ejendomme, hvilket ellers har bidraget til den grønne omstilling, især i landdistrikterne, og fremtidssikret energiforsyningen i boligerne. 

– Som talerør for landdistrikterne må vi sige STOP! Det virker til, at vigtigheden af disse ordninger for beskæftigelsen og bosætningen slet ikke er forstået. Frigast-udvalget sidder dog ikke med beslutningskraften, det gør Regeringen og Folketingets partier, påpeger Steffen Damsgaard og fortsætter:

– Regeringen vil i regeringsgrundlaget skabe “et Danmark i bedre geografisk balance”, og arbejder aktuelt på et højt profileret landdistriktsudspil, for at fremme udviklingen i landdistrikterne. Så virker det tåbeligt, at man nu måske vil fjerne støtteordninger, der har leveret og leverer gode resultater, så der tabes flere arbejdspladser og bosætning, end landdistriktsudspillet måske kan bidrage til. Det kan jo fremme en negativ udvikling i store dele af landet. Derfor skal der ikke pilles ved de puljer og ordninger, som er helt afgørende for livet i landdistrikterne og for regeringens egen målsætning om et Danmark i bedre geografisk balance, afslutter formanden.

Kontaktpersoner

Helle Vendelbo 31718938 hve@landdistrikterne.dk Presse- og kommunikationsansvarlig

Landdistrikternes Fællesråd
Rådhusgade 100
8300 Odder

Email: mail@landdistrikterne.dk
Tlf. 61 31 36 36

Mandag – torsdag kl. 9.00 – 15.00
Fredag kl. 9.00 – 14.00

Tilmeld dig vores nyhedsmail