Landdistriktsbarometeret 2023: Sådan ligger landet

Landdistriktsbarometeret, der dykker ned i holdningerne mellem land og by, er netop udkommet. Allerede inden de politiske forhandlinger om yderligere grøn omstilling er gået i gang, viser tallene at der er bekymring for udviklingen i landdistrikterne.

Hver femte beboer i landdistrikterne vurderer, at udviklingen i deres lokalområde har været “negativ” eller “meget negativ” gennem de seneste år. Resultaterne afslører desuden bekymringer om jobmulighederne og sundhedsydelser i landdistrikterne.

Bekymringerne understreger behovet for omhyggelig politisk overvejelse og fokus. For det er særligt landdistrikterne, der stilles politiske krav til, når det kommer til den grønne omstilling. Det gælder bl.a. vedvarende energi og klimaeffektiv landbrugsproduktion samt de mange følgeerhverv.

Derfor er det afgørende, at der er politisk fokus på at gøre landdistrikterne til et fortsat attraktivt sted at arbejde og bosætte sig i.

Vækst og arbejdspladser i landdistrikterne

Vi har undersøgt, hvilke erhverv, danskerne mener, er vigtige for at sikre vækst og arbejdspladser i landdistrikterne. Her scorer landbrug- og fødevareerhvervet topkarakter. 78 % af danskerne svarer, at landbrug- og fødevareerhvervet er ’vigtigt’ eller ‘meget vigtigt’. Dernæst følger industriproduktion og bygge- og anlægsvirksomheder.

Sundhed er vigtigst politiske prioritet i landdistrikterne

Vi har desuden taget temperaturen på sundhedsområdet, hvor barometeret viser, at 28 pct. i land- og yderkommuner mener, at sundhed er det vigtigste politiske emne. Sidste år var det økonomi og vækst. Samtidig mener hver tredje i disse områder, at adgangen til sundhedstilbud er blevet dårligere. Det er signifikant flere end i byerne.

En stærk dansk produktion

63 % af danskerne er ‘enige’ eller ‘helt enige’ i, at de er stolte over dansk landbrug og fødevareproduktion. Særligt højt ligger tallet for beboerne i landdistrikterne, hvor mere end hver tredje erklærer sig ‘helt enige’ i udsagnet.

Opbakningen til Danmark som produktionsland er ligeledes høj. 81% af beboere i landdistrikterne mener, at det enten er ‘vigtigt’ eller ‘meget vigtigt’ med dansk produktion. Det er 70 % af beboerne i byerne enige i.

Stor opbakning til fortsat eksport af danske fødevarer

Opbakningen til dansk eksport af klimaeffektive fødevarer er høj. I barometeret viser resultaterne, at et flertal af danskerne er enige i, at Danmark også fremover skal producere klimaeffektive fødevarer til eksport.

På tværs af land og by er der enighed om, at en CO2-afgift på landbruget ikke må koste arbejdspladser i landdistrikterne. 68 % af beboerne i landdistrikterne er “enige” eller “helt enige” i dette. Det samme er 56 % af beboerne i byerne.

Dyk ned i undersøgelsen

Er du interesseret i flere indsigter fra Landdistriktsbarometeret, kan du downloade den her.

Landdistriktsbarometeret 2023

Fakta om Landdistriktsbarometeret
Siden 2021 har Landbrug & Fødevarer sammen med Landdistrikternes Fællesråd hvert år præsenteret Landdistriktsbarometeret.

Landdistriktsbarometeret har til formål at afklare danskernes holdning til politiske spørgsmål og den generelle udvikling i deres lokalområde. Undersøgelsen og indsamlingen af data er foretaget af analyseinstituttet Epinion og er baseret på et repræsentativt udsnit af danskerne.

Kontaktpersoner

Landdistrikternes Fællesråd
Rådhusgade 100
8300 Odder

Email: mail@landdistrikterne.dk
Tlf. 61 31 36 36

Mandag – torsdag kl. 9.00 – 15.00
Fredag kl. 9.00 – 14.00

Tilmeld dig vores nyhedsmail