Landdistrikterne om Ældreudspil: Hvor er sundhedsministeren?

Regeringen har netop fremlagt sit længeventede ældreudspil. Landdistrikternes Fællesråd roser mere frihed til kommunerne, fokus på inddragelse af civilsamfundet, faste teams i hjemmeplejen og lokalplejehjem med større frihed, men efterlyser en mere sammenhængende politisk indsats i forhold til ældre og sundhed.

Det er et faktum, at vi bliver flere ældre i de kommende år. En fremskrivning fra Danmarks Statistik viser, at i 2050 vil 40 pct. af befolkningen i landdistrikterne være + 66 år. Til sammenligning udgør samme befolkningsgruppe kun 15 pct. i de større byer. Samme forskelle ser vi i aldersgruppen +80 år.

– Vi står med en udfordring på ældreområdet, som kun ser ud til at vokse i de kommende år, i takt med at vi bliver flere. Derfor er det bekymrende, at ældreområdet i kommunerne, ikke mindst i land-, yder- og ø-kommuner, længe har været underfinansieret med besparelser på en lang række serviceområder, herunder de nære sundhedstilbud, udtaler Steffen Damsgaard, formand for Landdistrikternes Fællesråd og fortsætter:

– Hvis regeringen har en ambition om at sikre et land i geografisk balance, er det afgørende at sikre borgernes velfærd i hele landet, både i ældreplejen og i sundhedsvæsnet. Derfor havde vi gerne set, et bredere tværministerielt samarbejde ikke mindst med sundhedsministeriet i dette udspil, med henblik på at sikre den nødvendige økonomi til kommuner, regioner og praksislægedækningen, når sundhedsstrukturkommissionen kommer med sine anbefalinger.

Manglen på sundhedsfagligt personale er én af de store udfordringer i land- og yderkommunerne. Landdistrikternes Fællesråd havde håbet på et større fokus på arbejdskraft til yderområderne, herunder flere lokale uddannelsestilbud.

– Det er afgørende for vores ældres sundhed, at vi får lagt en plan for, hvordan vi kan sikre nok sundhedsfagligt personale i land- og yderkommunerne, hvor andelen af ældre er størst og behovet for personalet derfor også vokser fremover, understreger Steffen Damsgaard.

– Ældrepleje og sundhedstilbud i nærområdet hænger i dén grad sammen, og jeg savner, at regeringen i sin helhedstænkning af ældreplejen også tager højde for, hvordan vi sikrer den nære sundhed. Derfor kan vi kun opfordre til, at regeringen, når sundhedsstrukturkommissionens anbefalinger foreligger, arbejder mere tværgående med sundhed og ældre i et tværministerielt samarbejde, lyder det fra Steffen Damsgaard.

Regeringens udspil lægger desuden op til, at civilsamfundet skal spille en større rolle i ældreplejen, blandt andet i form af flere frivillige til varetagelse af aktiviteter.

– En stor inddragelse af civilsamfundet ser vi allerede mange steder i dag, hvilket er positivt, men det kan udvikles, så det sker endnu flere steder rundt i landet. Fællesskabet og civilsamfundet er stærkt i landdistrikterne. Det må dog aldrig blive en forudsætning for en god ældrepleje, at der er et stærkt civilsamfund til stede. Alle skal kunne modtage god behandling uanset hvor de bor, afslutter Steffen Damsgaard.

Kontaktpersoner

Helle Vendelbo 31718938 hve@landdistrikterne.dk Presse- og kommunikationsansvarlig
Julie Ronge Laursen jrl@landdistrikterne.dk Politisk Konsulent

Landdistrikternes Fællesråd
Rådhusgade 100
8300 Odder

Email: mail@landdistrikterne.dk
Tlf. 61 31 36 36

Mandag – torsdag kl. 9.00 – 15.00
Fredag kl. 9.00 – 14.00

Tilmeld dig vores nyhedsmail