Nyt videncenter skal styrke landdistriktsforskning

Videncenter for Landdistrikter skal formidle viden, give bedre overblik over rapporter og skabe grobund for mere videndeling mellem forskere og praktikere inden for landdistriktsområdet. Landdistrikternes Fællesråd står bag det nye videncenter.

Til november bliver koordinering og formidling inden for dansk landdistriktsforskning styrket, når Videncenter for Landdistrikter slår dørene op hos Landdistrikternes Fællesråd i Egtved. 

Det nye videncenter skal beskæftige sig med og belyse generelle virkemidler til landdistriktsudvikling, herunder indsamle, formidle og skabe grundlag for erfaringsudveksling om landdistrikternes udviklingsvilkår og udviklingsmuligheder.

Hos Landdistrikternes Fællesråd, der står bag Videncenter for Landdistrikter, ser formand Steffen Damsgaard frem til arbejdet. 

– Vi skal blive bedre til at samle og formidle viden om landdistrikterne, som selvstændigt set er et lille og fragmenteret forskningsområde i Danmark. Derfor bliver det godt med et samlende videncenter, der både skal bestå af en vidensbank, et advisory board, netværksaktiviteter og almindeligt analysearbejde, siger han. 

Steffen Damsgaard understreger, at hensigten med videncenteret er at skabe et stærkere grundlag for forsknings- og udviklingsaktiviteter inden for landdistrikter igennem dialog og erfaringsudveksling mellem relevante aktører på området.

– Jeg glæder mig over, at det er lykkedes os at samle de væsentligste forskningsinstitutioner, der tilsammen har en meget bred erfaring og stærke faglige kompentencer inden for mange forskellige dele af landdistriktsudvikling, siger Steffen Damsgaard. 

I advisory boardet, der er en del af Videncenter for Landdistrikter, vil der bl.a. være repræsentanter fra Center for Landdistriktsforskning ved Syddansk Universitet, Center for Regional- og Turismeforskning, Center for Forskning i Regional Dynamik og Ulighed ved Aalborg Universitet, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning ved Københavns Universitet, Danmarks Statistik, Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter og VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd. 

Videncenteret giver værktøjer til arbejdet med landdistrikter

Udover et advisory board vil centeret bestå af en vidensbank, der samler relevante rapporter fra forskningsinstitutioner samt egne analyser om aktuelle temaer. 

Videncenteret giver samtidig mulighed for, at kommuner og lokalsamfund i højere grad kan få indblik i aktuel forskning samt bruge hinandens erfaringer. Det vil således være muligt at indsende lokaltproducerede rapporter eller redskaber, som kan deles gennem videncentret. Det kan være alt fra en guide med gode råd til helt konkrete arbejdsdokumenter, som andre kan have glæde af at læse til brug for deres opgaveløsning.

Det første møde i advisory boardet i Videncenter for Landdistrikter bliver d. 4. november, hvor Erhvervsstyrelsens vicedirektør Sigmund Lubanski bl.a. deltager. På Videncenterets hjemmeside vil man fremover kunne finde handlingsorienteret inspiration, forskningsrapporter og materialer, som kan bruges i arbejdet med vækst og udvikling i hele Danmark.

 

Kontaktpersoner

Eva Østergaard, pressemedarbejder i Landdistrikternes Fællesråd, tlf. 53 85 01 36, mail: eoe@landdistrikterne.dk

Landdistrikternes Fællesråd
Rådhusgade 100
8300 Odder

Email: mail@landdistrikterne.dk
Tlf. 61 31 36 36

Mandag – torsdag kl. 9.00 – 15.00
Fredag kl. 9.00 – 14.00

Tilmeld dig vores nyhedsmail