Mini-Folkemøde i Tydal på både dansk og tysk

Med inspiration fra det skandinaviske folkemøde, vil de ti projektpartnere fra det dansk-tyske Interreg-projekt Benefit4Regions afholde sit eget allerførste bud på et dansk-tysk-mini-folkemøde. Alle med interesse for landdistriktsudvikling er velkomne til at deltage.

Omringet af høje træer og flot natur står scenen i Tydal, som vil danne rammerne for dagens forløb, hvor udvikling af landdistrikter i et dansk-tyskt samarbejde er i fokus. Dagen igennem bliver der udvekslet erfaringer, kreeret nye spørgsmål og diskuteret mellem repræsentanter for politikere, forskere, borgere og embedsmænd, der er interesserede i udviklingen af landdistrikterne. Alle skal vi tale om, hvordan vi skaber levende landdistrikter i udvikling, og hvordan der kan samarbejdes om en mere bæredygtig fremtid både lokalt og globalt.

Det spændende sceneprogram, der efter en velkomst blandt andet kommer til at bestå af seks paneldebatter af 45 minutters varighed, vil blive modereret af Jeppe Søe. Alle debatterne vil blive simultantolket undervejs, så der er mulighed for at følge dem både på dansk og tysk. I tipi-teltet ved siden af det store udstillingstelt på markedspladsen, vil der være samtalecafé og forskellige workshops, hvor besøgende kan diskutere madborgerskab på landet, medborgerskab på verdensplan og interkulturel læring. Desuden er der sideløbende arrangeret forskellige temaer på markedspladsen, hvor blandt andet lokale fødevarer som løftestang til udviklingen, turisme og mobilitet i landdistrikterne vil blive vendt. Den fulde oversigt over programmet og paneldeltagerer kan du få via hjemmesiden. Bemærk, at det er gratis at deltage.

Efter workshops, debatprogrammet på scenen og temaerne på markedspladsen, vil Brass Patrol, fælles dans, sang og musik udgøre dagens kulturelle program fra kl. 17:00 – 19:00. Food Trucks vil sørge for måltider dagen igennem.

Benefit4Regions, der består af kommuner, universiteter og erhvervsvirksomheder fra begge lande, står bag projektet, der er støttet med midler fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling. Arrangementet er designet til at danne platform for deltagelse og networking for alle interesserede borgere og aktører i landdistriktsudvikling samt i dansk-tyske samarbejder.

Det bliver en dag med fokus på fejringen af det grænseoverskridende samarbejde, men de mange samfundsrelevante emner, situationer eller konkrete værktøjer er tiltænkt at skulle genbruges i andre nationale sammenhænge i Danmark eller Tyskland.

Mini-folkemødet afholdes på Spejdergården i Tydal, 24852 Eggebek fredag den 24. maj 2019 kl. 10:00 – 19:00.

Kontaktpersoner

Connie Skovbjerg, Landdistriktskoordinator, Sønderborg Kommune cskb@sonderborg.dk, mobil: 28 89 80 21 Astrid Eggert, Wirtschaftsförderungsagentur Kreis Plön GmbH eggert@wfa.de, 04307-900-121

Landdistrikternes Fællesråd
Rådhusgade 100
8300 Odder

Email: mail@landdistrikterne.dk
Tlf. 61 31 36 36

Mandag – torsdag kl. 9.00 – 16.00
Fredag kl. 9.00 – 14.00

Tilmeld dig vores nyhedsmail