Landdistrikternes Fællesråd konstituerer bestyrelse

Der er både kendte og nye ansigter i Landdistrikternes Fællesråds bestyrelse, der har udpeget to næstformænd og fordelt udvalgspladser.

Markant flere medlemmer, større aktivitetsniveau og stærkere interessevaretagelse. Landdistrikternes Fællesråd har vinden i ryggen og for at imødekomme den positive udvikling har bestyrelsen valgt at styrke formandskabet ved at konstituere sig med to næstformænd, Karsten Gram, der er opstillet til bestyrelsen af Aabenraa og Sønderborg Kommuner, og Grethe Saabye, der er opstillet til bestyrelsen af Lejre Kommune.

Formand Steffen Damsgaard udtaler:

– Jeg er glad for at formandskabet er blevet styrket og har fået en endnu bredere geografisk repræsentation – til gavn for organisationen, medlemmerne og borgerne rundt i landet. Jeg håber, det vil styrke organisationen og ser frem til arbejdet i bestyrelsen og formandskabet. 

I forbindelse med årsmødet blev følgende nye medlemmer af bestyrelsen valgt; Hanne Lene Haugaard, formand for DGI Gymnastik & Fitness samt HB-medlem, Arne Haahr Hansen, landsrådsmedlem i Coop, medlem af Lokal- og Dagli’ Brugsernes Kæderåd samt formand for Dagli’ Brugsen i Tistrup, Anders K. Brandt, tidligere formand for Landdistriktsudvalget i Sønderborg Kommune samt Grethe Saabye, bl.a. formand for Udvalget for Erhverv og Turisme i Lejre Kommune. 

Dermed består bestyrelsen i Landdistrikternes Fællesråd af:

Steffen Damsgaard, formand (opstillet af LandboUngdom)

Steffen Damsgaard blev genvalgt som formand for Landdistrikternes Fællesråd i forbindelse med det årsmødet i 2017. Han har været rådets formand siden 2008, hvor han overtog posten fra Lone Andersen, nuværende viceformand i Landbrug & Fødevarer. Steffen Damsgaard er født den 30. april 1976. I perioden 2004-2008 var han landsformand for LandboUngdom. Han er uddannet driftsleder inden for landbruget og har tidligere studeret på en erhvervsøkonomisk bacheloruddannelse på Aarhus Universitet i Herning. Ved siden af sit politiske og organisatoriske virke driver Steffen Damsgaard et mindre landbrug. Steffen Damsgaard blev optaget i Kraks Blå Bog i 2017.

Udover at repræsentere Landdistrikternes Fællesråd i bestyrelsen for Center for Landdistriktsforskning ved Syddansk Universitet, sidder Steffen Damsgaard med i regeringens rådgivende udvalg på landdistriktsområdet (DRUPL) og har bl.a. deltaget i erhvervsminister Brian Mikkelsens Udvalg for levedygtige landsbyer. Han er formand for Udvalget for erhverv, der fylder meget i land- og yderområderne. 

Karsten Gram, næstformand (opstillet af Aabenraa og Sønderborg kommuner)

Karsten Gram blev genvalgt til bestyrelsen i forbindelse med årsmødet 2017. Han er født den 17. oktober 1964 og har igennem en længere årrække arbejdet med ledelse af mennesker. Indtil 1. januar 2018 arbejdede han som landdistriktskonsulent i Aabenraa Kommune, men tiltrådte ved årsskiftet en stilling som konsulent for LandboSyd. Derudover er Karsten Gram LAG-koordinator i LAG Sønderborg-Aabenraa.

Bestyrelsen har udpeget Karsten Gram til at repræsentere Landdistrikternes Fællesråd i Overvågningsudvalget for Landdistriktsprogrammet (LDP) og Overvågningsudvalget for Hav- og fiskeriudviklingsprogrammet (EHFF), der begge hører under Landbrugsstyrelsen.

Grethe Saabye, næstformand (opstillet af Lejre Kommune) 

Grethe Saabye blev valgt til bestyrelsen ved årsmødet i 2018. Hun er født den 13. november 1964. Grethe Saabye besidder en lang række bestyrelses- og udvalgsposter bl.a. posterne som formand for Udvalget for Erhverv og Turisme i Lejre Kommune samt formand for Det Rådgivende Udvalg for Landdistriktspuljen, udpeget af erhvervsminister Brian Mikkelsen (K). Hun er endvidere medlem af bestyrelsen for LAG Midt-Nordvestsjælland, som dækker Lejre, Holbæk, Kalundborg, Sorø og Odsherred Kommuner. Grethe Saabye er uddannet jordemoder og har siden 2016 arbejdet freelance i erhvervet. Sammen med sin mand driver hun en arkitekttegnestue Saabye & Partners med seks ansatte fra parrets gård i landsbyen Kirke Saaby i Lejre Kommune.

Bestyrelsen har udpeget Grethe Saaby til at repræsentere Landdistrikternes Fællesråd i European Rural Parliament og Udvalget for erhverv, der fylder meget i land- og yderområderne. 

John Brædder, bestyrelsesmedlem (opstillet af Lolland, Guldborgsund og Vordingborg kommuner)

John Brædder blev valgt til bestyrelsen ved årsmødet i 2017. Han er født den 6. februar 1962 og har siden 2009 været borgmester i Guldborgsund Kommune. John Brædder er ligeledes medlem af Realdanias repræsentantskab, bestyrelsesmedlem i Femern Belt Development og næstformand for Fonden Business Lolland-Falster.

Klaus Høeg, bestyrelsesmedlem (opstillet af Landbrug & Fødevarer)

Klaus Høeg blev valgt til bestyrelsen ved årsmødet 2017. Han er født den 17. oktober 1951. Klaus Høeg er formand for Danske Deltidslandmænd i Landbrug & Fødevarer, bestyrelsesmedlem i Landboforening Midtjylland og medlem af Landbrug & Fødevarers primærbestyrelse. Han har i mange år arbejdet i luftfartsbranchen, først som luftkaptajn og efterfølgende som vicepræsident for SAS København. Privat driver Klaus Høgh et deltidslandbrug på 41 hektar.

Charlotte Kjær, bestyrelsesmedlem (opstillet af landsbyerne)

Charlotte Kjær blev genvalgt til bestyrelsen ved årsmødet i 2018. Hun er født den 5. august 1968 og er kommunalbestyrelsesmedlem i Assens Kommune, hvor hun også er formand for Social og Sundhedsudvalget. Charlotte Kjær sidder i en række bestyrelser, bl.a. har hun tidligere været bestyrelsesmedlem i LAG MANK, den lokale aktionsgruppe for Middelfart, Assens, Nordfyn og Kerteminde kommuner.

Bestyrelsen har udpeget Charlotte Kjær til at repræsentere Landdistrikternes Fællesråd i bedømmelseskomitteen for Årets Landsby.

Hanne Lene Haugaard (opstillet af DGI)

Hanne Lene Haugaard er formand for DGI Gymnastik samt medlem af DGI’s hovedbestyrelse. Derudover besidder en række andre poster hovedsagelig inden for idrættens og gymnastikkens verden. Men også i bestyrelsen for CEFU og Haderslev Ungdomsskole. Hun er født 8. november 1967. Til daglig arbejder Hanne Lene Haugaard som freelance proces- og projektkonsulent. Hun bor i Sdr. Vilstrup syd for Haderslev, hvor hun er lokalforeningsformand for Vilstrup Ungdoms- og Idrætsforening.

Arne Haahr Hansen (opstillet af Coop)

Arne Haahr Hansen blev valgt til bestyrelsen ved årsmødet 2018. Han er født d. 4. marts 1964. Arne Haahr Hansen er landsrådsmedlem i Coop, medlem af Lokal- og Dagli’ Brugsernes Kæderåd samt formand for Dagli’ Brugsen i Tistrup. Til daglig arbejder han som Assistant Project Manager hos LEGO. I ti år har Arne Haahr Hansen været formand for en LAG-gruppe. Først seks år for LAG Varde, derefter fire år som formand for LAG Fanø-Varde indtil april 2018. Han var medlem af byrådet i Varde Kommune fra 2010-2013.

Anders K. Brandt (opstillet af Sønderborg Landsbyforum)

Anders K. Brandt blev valgt ind i bestyrelsen ved årsmødet 2018. Han er født 27. august 1952. Anders K. Brandt er tidligere formand for Landdistriktsudvalget i Sønderborg Kommune og bor i en af kommunens landsbyer. Som tidligere byrådsmedlem i Sønderborg Kommune har Anders K. Brandt arbejdet særligt med teknik- og miljø samt børne- og uddannelsespolitik. Han er uddannet lærer fra Ribe Statsseminarium, men er i dag pensioneret. I løbet af sit arbejdsliv har Anders K. Brandt blandt andet undervist og boet i Tanzania.

Bestyrelsen har udpeget Anders K. Brandt til at repræsentere Landdistrikternes Fællesråd i bedømmelseskomitteen for Årets Landsby og styregruppen for Spor i Landskabet. 

Kontaktpersoner

Eva Østergaard, pressemedarbejder i Landdistrikternes Fællesråd, tlf. 61 16 46 58, mail eoe@landdistrikterne.dk

Landdistrikternes Fællesråd
Rådhusgade 100
8300 Odder

Email: mail@landdistrikterne.dk
Tlf. 61 31 36 36

Mandag – torsdag kl. 9.00 – 15.00
Fredag kl. 9.00 – 14.00

Tilmeld dig vores nyhedsmail