Danmark vært for international forskerkonference om landdistrikter

Hver andet år mødes landdistriktsforskere fra hele Norden og en række andre lande for at udveksle nyeste forskningsresultater. Denne gang er Danmark vært for konferencen, som finder sted d. 14.-16. maj 2018 på Vingsted Hotel & Konferencecenter. Flere end 130 vil her præsentere og diskutere deres nyeste forskningsresultater.

Årets hovedtema er ’Challenged ruralities – welfare states under pressure’, idet vi ikke kommer uden om, at globalisering og generel politik er med til at ændre velfærdsstaterne, som igen påvirker landdistrikternes situation i betydeligt omfang. Temaet bliver belyst med tre internationalt anerkendte indledere: Norske Svein Frisvoll om strukturreformer og landdistrikter, danske Gunnar Lind Haase Svendsen om betydningen af skolelukninger og svenske Karin Beland om minedrifts betydning i landdistrikter.

De mange forskere byder ind med ca. 40 forskellige vinkler på hovedtemaet lige fra problemstillinger som f.eks. om strukturreformers virkninger i landdistrikter, skolelukninger og serviceforsyning i landsbyer, politiet i landdistrikter, landsbyers mobilisering, iværksætteri, befolkningsvandringer, asylsøgende i landsbyer og landbrugets roller.

– De enkelte lande er forskellige, og det afspejler forskningen også. Men vi som forskere kan inspirere og lære meget af hinanden. Noget af det, vi har til fælles i Norden, er velfærdsstaterne, hvor det derfor er interessant på tværs af landene at følge de forandringer og udfordringer, de forskellige nordiske landdistrikter står midt i. Vi kender det fra Danmark med Strukturreformen fra 2007 som et eksempel på, hvordan omstrukturering og centralisering i den offentlige sektor har været mærkbar i landdistrikterne f.eks. med mange skolelukninger, og hvor regeringen nu, måske som plaster på såret, arbejder med at sprede statslige arbejdspladser, siger Hanne Tanvig, Københavns Universitet, der er konferencens hovedarrangør sammen med repræsentanter fra andre landes universiteter.

I løbet af konferencen er der flere indslag ud over forskningsdebatterne. Mandag aften skal deltagerne f.eks. smage på egnens fødevarer og bliver hilst velkommen ved en reception af bl.a. vicedirektør Sigmund Lubanski fra Erhvervsstyrelsen, der i øvrigt støtter konferencen.

Tirsdag eftermiddag og aften skal deltagerne opleve et dansk landdistrikt helt konkret, nemlig Vejle Ådal og omgivende samfund, med besøg i Roberthus – det nye landdistriktssted i det nedlagte rådhus i Egtved – Tørskind Grusgrav med Robert Jacobsens skulpturer og en enestående natur, Randbøldal – Danmarks første industriby? – og Jelling bl.a. med Kongernes Jelling i sin midte. Her får vi fortællingen om kulturhistorie, natur og et moderne samfund, der lever side om side, men også giver udfordringer. Aftenen afrundes med et besøg og middag på Hopballe Mølle, der i sig selv repræsenterer et dynamisk sted i en historisk ramme.

Allerførst skal deltagerne dog bydes velkommen mandag morgen. Her vil bl.a. formanden for Landdistrikternes Fællesråd, Steffen Damsgaard, byde velkommen.

– Landdistriktsforskning er vigtig, for viden er med til at skærpe og nuancere debatten og kan kvalificere de politiske beslutninger. Det er første gang, vi i Danmark har haft en så stor international forskerkonference med landdistrikterne i centrum. Den internationale tilgang kan også være med til at løfte det hele op i et højere perspektiv. Derfor er vi glade for at støtte konferencen og kunne sige ja tak til at byde officielt velkommen, siger Steffen Damsgaard.

På hjemmesiden www.ruralities.org findes bl.a. en Conference Book med det detaljerede program, abstracts og en liste over deltagere.

Pressen er velkommen.  

Kontaktpersoner

Hanne Tanvig, konferencens kontaktperson, seniorrådgiver og studieleder ved IGN, Sektion for Landskabsarkitektur og Planlægning, Københavns Universitet, tlf. 3058 9820, mail hwt@ign.ku.dk Eva Østergaard, pressemedarbejder i Landdistrikternes Fællesråd, tlf. 53 85 01 27, mail eoe@landdistrikterne.dk

Landdistrikternes Fællesråd
Pakhusvej 1-3
8382 Hinnerup

Email: mail@landdistrikterne.dk
Tlf. 61 31 36 36

Mandag – torsdag kl. 9.00 – 15.00
Fredag kl. 9.00 – 14.00

Tilmeld dig vores nyhedsmail