Landdistrikternes Fællesråd bakker op om boliglån målrettet landet

I et høringssvar til Finansiel Stabilitet udtrykker Landdistrikternes Fællesråd sig positivt overfor regeringens forslag om statsgaranti til borgere i landdistrikterne, men efterspørger samtidigt løbende evalueringer samt en udvidelse af ordningen til nybyggeri og energirenoveringer.

Landdistrikternes Fællesråd bakker overordnet op om forslaget om statsgaranti på boliglån i landdistrikterne, der skal sikre borgere bedre muligheder for at optage boliglån. Det er særdeles positivt, at borgere der før har haft vanskeligheder ved at optage boliglån udelukkende på grund af ejendommens placering eller omsættelighed, nu får bedre mulighed for at optage boliglån.

Dog mener Landdistrikternes Fællesråd bl.a., at der er behov for at udvide ordningen, så den også gælder for nybyggeri og energirenoveringer, hvilket der de senere år har været stor efterspørgsel på. Desværre har flere bosat på landet oplevet, at det kan være vanskeligt at optage lån til nybyggeri og energirenoveringer.

Landdistrikternes Fællesråd mener desuden, at det ville være hensigtsmæssigt, at der sideløbende med ordningen blev oprettet et følgeforskningsprojekt. Det vil bidrage til at vurdere effekten af ordningen samt pege på eventuelle ændringer, der vil kunne forbedre ordningen til fordel for borgere i landdistrikterne.

Læs hele høringssvaret her.

Kontaktpersoner: Public Affairs Konsulent Signe Lauge Bach på sba@landdistrikterne.dk 

Kontaktpersoner

Landdistrikternes Fællesråd
Rådhusgade 100
8300 Odder

Email: mail@landdistrikterne.dk
Tlf. 61 31 36 36

Mandag – torsdag kl. 9.00 – 16.00
Fredag kl. 9.00 – 14.00

Tilmeld dig vores nyhedsmail