Landdistrikterne: Regeringens initiativer om mere sol- og vindenergi på land skaber ikke tilstrækkelig lokal opbakning

Regeringen præsenterer i dag et grønt udspil, som bl.a. vil give naboer til vindmøller og solcelleparker 5.000 kr. ekstra i årlig kompensation. Landdistrikternes Fællesråd kalder beløbet for uambitiøst og opfordrer til at øge kompensationsbeløbet markant, hvis man vil fremme den lokale opbakning til energiprojekter.

– Regeringen har øget nabokompensationen og de vil sikre lokalsamfundene lidt flere ressourcer end i dag, men det er stadig på et alt for lavt niveau til at sikre lokal opbakning. Jeg er reelt bekymret for, om regeringen overhovedet forstår konsekvenserne for boligejere i landdistrikterne, hvis man tror 5.000 kr. ekstra skattefrit vil gøre det mere attraktivt at bo tæt på store vindmøller eller solcelleparker. Det er for uambitiøst, udtaler formand Steffen Damsgaard.

Landdistrikternes Fællesråd anbefaler i stedet en kompensationsmodel, hvor 15 pct. af energianlæggenes årlige produktionsværdi fordeles mellem naboer, lokalsamfund og kommune. Dette skal bidrage til udvikling i landdistrikterne og sikre den lokale opbakning.

Omplacering af boliger i det åbne land

Landdistrikternes Fællesråd ærgrer sig desuden over, at regeringens udspil tilsyneladende ikke giver mulighed for at omplacere boliger i det åbne land. Formand Steffen Damsgaard vurderer, at konsekvensen bliver affolkning af områder tæt på solcelleparker og vindmøller.

– Hver gang der bliver opsat vindmøller eller solcelleparker, skal man kunne placere en byggeret et andet sted i det lokalsamfund, hvor den pågældende bolig forsvinder. Dermed sikrer man, at landsbyerne ikke skrumper, og de kan fastholde deres befolkningsgrundlag.

Den nuværende planlov giver ikke mulighed for dette, og det burde regeringen have åbnet op for, når de laver et stort udspil for firdobling af sol- og vindenergi på land, mener Steffen Damsgaard.

– Omplacering af boliger i det åbne land er et helt nødvendigt redskab, hvis vi skal lykkes med den grønne omstilling på en måde, der også tager hensyn til lokalsamfundene og borgerne. Ellers risikerer vi, at landsbyer mister bosætning og dermed må lukke skoler og dagligvarebutikker. Det er en alt for høj pris at betale for mere grøn energi, udtaler Steffen Damsgaard.

– Der er mange hensyn at tage, og niveauet af produktionsværdien til lokalsamfundene kan blive reduceret i enkelte år, hvor elprisen er meget lav, afslutter Steffen Damsgaard 

Landdistrikternes Fællesråd har i dag præsenteret sine anbefalinger til, hvordan den vedvarende energi firdobles med lokal opbakning. Anbefalingerne kan findes på organisationens hjemmeside

Kontaktpersoner

Helle Vendelbo 31718938 hve@landdistrikterne.dk Presse- og kommunikationsansvarlig
Poul Hastrup Andersen pha@landdistrikterne.dk

Landdistrikternes Fællesråd
Rådhusgade 100
8300 Odder

Email: mail@landdistrikterne.dk
Tlf. 61 31 36 36

Mandag – torsdag kl. 9.00 – 15.00
Fredag kl. 9.00 – 14.00

Tilmeld dig vores nyhedsmail