Landdistrikter ser udligningsordning som fundament for udvikling

Hos Landdistrikternes Fællesråd mener man, at udligningsordningen er med til at lægge en solid bund under de kommunale budgetter, særligt i forhold til land- og yderkommunerne, der i forvejen har en presset økonomi. Udligningsordningen er en vigtig del af fundamentet for sammenhængskraften i vores samfund, mener formanden for Landdistrikternes Fællesråd. 

Besparelser i det omfang, som de 34 borgmestre foreslår, vil ifølge rådet føre til store nedskæringer i den kommunale service, som eksempelvis skolevæsenet, børnehaver, ældreplejen og andre borgernære kernevelfærdsområder. Det vil først og fremmest ramme borgerne uden for de største byer. 

– Jeg er meget ærgerlig over den udmelding, som en række hovedstadsborgmestre er kommet med i dag. Det billede, de tegner af landdistrikterne kan jeg slet ikke genkende, siger formand Steffen Damsgaard og fortsætter:

– Mange land- og yderkommuner er pressede, og det går i sidste ende ud over den borgernære kernevelfærd. Land- og yderkommunerne er i mange tilfælde de bedste til at få mest ud af pengene, for selv med den nuværende udligningsordning, så er der ofte færre penge i land- og yderkommunerne. 

Værdierne skabes uden for de største byer

Landdistrikternes Fællesråd mener, at den produktionsværdi og eksport som skabes i landdistrikterne er en afgørende forudsætning for hele velfærdssamfundet.

– Hvis man forringer muligheden for at skabe en god service for borgerne i land- og yderkommuner, så forringer man også forudsætningerne for, at samfundsværdierne fortsat kan skabes, siger Steffen Damsgaard. 

Damsgaard foreslår, at man i forlængelse af det udvalgsarbejde der pågår forud for forhandlingerne om justering af udligningsordningen, laver en række ændringer i den kommunale omfordelingsmodel, således at man både gentænker udligningsreformen og selve finansieringsfundamentet, med henblik på at styrke land- og yderkommunerne.

Handler ikke om millimeterretfærdighed

Ifølge landdistriktsformanden handler det ikke om millimeterretfærdighed.

– Udligningssystemet behøver ikke diktere millimeterretfærdighed mellem kommunerne, men det er påfaldende, at yder- og landkommuner ofte har et lavere serviceniveau end de større bykommuner og mange hovedstadskommuner, siger Steffen Damsgaard.

Landdistrikternes Fællesråd holder til november et borgmestertopmøde, hvor udligningsordningen vil komme på dagsordenen.

Kontaktpersoner

Noa Jankovic 71708249 noa@landdistrikterne.dk Pressechef