Landdistrikter: Ny forsyningsmotorvej bør graves ned

Energi-, forsynings- og klimaminister åbner i et brev til Landdistrikternes Fællesråd og seks jyske kommuner op for yderligere dialog om nedgravning af elledninger langs vestkysten.

Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt (V) går nu aktivt ind i sagen om de omdiskuterede højspændingsledninger langs den jyske vestkyst, og har bestilt en teknisk redegørelse hos Energinet om muligheden for at nedgrave den planlagte elledning.

Udmeldingen kommer efter massiv modstand fra de seks vestjyske kommuner, som bliver berørt af den planlagte 175 km lange linjeføring af over 500 elmaster fra Idomlund ved Holstebro, via Endrup ved Esbjerg og ned over grænsen ved Tønder.

I et fælles brev til ministeren har Landdistrikternes Fællesråd og borgmestrene fra Esbjerg, Varde, Tønder, Ringkøbing-Skjern, Herning og Holstebro kommune, fremhævet de negative konsekvenser højspændingsmasterne vil have på naturen og landskabet.

Ministeren svarer nu på brevet og opfordrer alle parter til at overveje, hvilke initiativer der kan styrke opbakningen til projektet og lægger op til efterfølgende drøftelser. Det bringer glæde hos formanden for Landdistrikternes Fællesråd, Steffen Damsgaard, der ser frem til at drøfte sagen med ministeren:

– Det er positivt, at ministeren har lyttet til vores fælles brev og forslag om at jordlægge ledningerne. 500 elmaster med en højde på 35 meter vil unægtelig sætte et negativt præg på det vestjyske landskab, der er et trækplaster for turister og grundlag for bosætning og erhvervsudvikling i landdistrikterne. Vi ser derfor frem til at drøfte egnede initiativer med ministeren, siger han.

Også i Varde Kommune er borgmester Erik Buhl Nielsen glad for ministerens svar:

– Jeg er rigtig glad for, at ministeren tager vores henvendelser meget alvorligt, og jeg glæder mig over at ministeren møder op og lytter til vores argumenter, udtaler han.

Forslaget skal ikke ses som et angreb på den grønne omstilling, der har skabt arbejdspladser og styrket Danmarks position inden for grøn eksport, understreger Steffen Damsgaard.

– Vi bakker fuldt op om den grønne omstillingsproces, men den skal foregå under hensyntagen til de berørte områder, siger han og tilføjer, at jordlægning af elledninger også tidligere har været den overordnede landspolitiske tilgang til udvikling af det overordnede elnet.

Der er planlagt borgermøde om højspændingsledningerne den 14. august i Ribe og den 27. august i Varde.

Læs det fælles brev til ministeren her.

Kontaktpersoner

Mette Korsholm, pressemedarbejder i Landdistrikternes Fællesråd, tlf. 53 85 01 27, mail mko@landdistrikterne.dk

Landdistrikternes Fællesråd
Rådhusgade 100
8300 Odder

Email: mail@landdistrikterne.dk
Tlf. 61 31 36 36

Mandag – torsdag kl. 9.00 – 15.00
Fredag kl. 9.00 – 14.00

Tilmeld dig vores nyhedsmail