Danske småøer og landdistrikter: Behov for flere midler til udvikling

De massive besparelser på LAG-ordningen og Landdistriktspuljens beskedne størrelse får landdistriktsudviklingen til at ligne et lavprioriteret område i regeringen, skriver formand for Sammenslutningen af Danske Småøer Dorthe Winther og formand for Landdistrikternes Fællesråd Steffen Damsgaard i en kronik i Avisen Danmark.

Midlerne til landdistriktsudvikling er svundet ind de senere år. LAG-midlerne er blevet reduceret med en tredjedel i årene frem mod 2020, og Landdistriktspuljen er ikke blevet forhøjet i flere år. 

Formanden for Sammenslutningen for Danske Småøer, Dorthe Winther, og formanden for Landdistrikternes Fællesråd, Steffen Damsgaard, mener, at projektmidlerne nu er så små, at de ikke i tilstrækkelig grad kan være med til at sikre en bæredygtig udvikling på øerne og i landdistrikterne.

– Besparelserne på LAG-ordningen og Landdistriktspuljens størrelse får mest af alt den nære og lokale landdistriktsudvikling til at ligne et underprioriteret område i et hjørne af en regering, der ellers snakker meget om et Danmark i bedre balance, skriver Dorthe Winther og Steffen Damsgaard og kræver handling fra erhvervsminister Rasmus Jarlov (K). 

– Det er ikke tilfredsstillende og flugter ikke med det faktum, at vi har en regering, der har indskrevet vækst og udvikling i hele landet meget tydeligt i sit regeringsgrundlag, står der videre i kronikken. 

I starten af april præsenterede regeringens Udvalg for levedygtige landsbyer 17 anbefalinger til udvikling i de danske landdistrikter og småøer. Anbefalingerne rummer gode forslag til gavn for landsbyerne, men det kræver, ifølge Dorthe Winther og Steffen Damsgaard, konkret politisk handling og penge, hvis de skal realiseres.

– Vil regeringen for alvor skabe en bedre balance helt lokalt i landsbyerne, bør man ud over de mange gode anbefalinger fra Udvalget for levedygtige landsbyer opruste massivt på de midler, der gør en reel forskel for udviklingen i landdistrikterne såvel som på de små øer. Som minimum skal man rulle besparelserne på LAG-midlerne tilbage og sende markant flere midler til Landdistriktspuljen, skriver de to formænd og fortsætter: 

– Skal man følge op på de gode initiativer som flytning af op mod 8.000 statslige arbejdspladser, etablering af 10 uddannelsesstationer, færgetakstnedsætter samt andre gode initiativer, er det afgørende og nødvendigt, at man opprioriterer LAG-midlerne og Landdistriktspuljen, som binder den overordnede udvikling sammen med den nære udvikling i landsbyer og på øerne.

Dorthe Winther og Steffen Damsgaard tilføjer samtidig, at hvis regeringen vil skabe flere levedygtige landsbyer, så er der brug for en tostrenget indsats. Rammevilkårene i landdistrikterne og på øerne skal forbedres, ligesom de direkte virkemidler, landsbyerne, småøerne og landdistrikterne har til at skabe udvikling i deres områder, skal styrkes markant i de kommende år.

Fakta om Lokale aktionsgrupper (LAG) og Landdistriktspuljen:

  • Landdistriktspuljen ligger under Erhvervsministeriet og er på finansloven 2018 sat til 23,6 mio. kr., der fordeles på tre projekttyper; forsøgs-, forsknings- og informationsprojekter samt projekter til de små øer. 
  • Lokale aktionsgrupper (LAG) er lokalt forankrede foreninger, som skaber udvikling og innovation i lokalsamfundene ved blandt andet at tildele EU-finansierede tilskudsmidler til projekter, der lever op til den lokale aktionsgruppes udviklingsstrategi.
  • V-regeringen omprioriterede i 2015 Landdistriktsprogrammet, hvilket medførte en beskæring på 30 pct. på LAG-ordningen. 
  • Regeringen har tidligere skønnet, at midlerne i sidste LAG-programperiode har bidraget med en bruttobeskæftigelse på 651 job.

Kontaktpersoner

Mette Korsholm, pressemedarbejder i Landdistrikternes Fællesråd, tlf. 53 85 01 27, mail mko@landdistrikterne.dk

Landdistrikternes Fællesråd
Rådhusgade 100
8300 Odder

Email: mail@landdistrikterne.dk
Tlf. 61 31 36 36

Mandag – torsdag kl. 9.00 – 16.00
Fredag kl. 9.00 – 14.00

Tilmeld dig vores nyhedsmail