Landdistrikter bekymret over ny taxilov

Der er netop indgået en politisk aftale om en ny taxilov. 

Det skal blandt andet være op til taxivirksomhederne at bestemme, hvilken service de vil tilbyde med hensyn til åbningstider, geografisk dækningsområde, de udbudte tjenester og serviceniveau i øvrigt. 

Aftalen vækker bekymring hos Landdistrikternes Fællesråd, der ikke er overbevist om, at den kommende taxilov vil kunne forhindre, at de store byer dræner områderne for taxachauffører.

– Umiddelbart frygter jeg, at der er elementer, der vil gøre, at taxidækningen i yderområderne vil få det rigtig svært. Det må komme an på en prøve, men vi er bekymrede for taxidækningen i landdistrikterne, siger Steffen Damsgaard, formand for Landdistrikternes Fællesråd.

Han tror, at man i fremtiden godt kan opleve, at taxier kun kører i centrum af de større byer, hvor pengene er lettere at tjene end ude på landet.

– Jeg er i særdeleshed meget bekymret over, at man lemper kravene til det geografiske dækningsområde og serviceforpligtelsen. Det kan nemlig betyde, at taxierne vil søge mod de større byer, hvor der er flere kunder, samtidig med at borgere i landdistrikterne vil få sværere ved at få en taxi, siger Steffen Damsgaard, der mener, at det i sidste ende vil gå ud over de borgere i landdistrikterne der ikke er mobile, herunder særligt de ældre. 

– Samtidig ophører døgnforpligtelsen, hvilket vil gøre det om muligt endnu sværere eller umuligt at få en taxa på visse tidspunkter, siger han.  

I aftalen lægges der op til, at kommunerne kan udbyde taxibetjening i yderområder, så kommunerne betaler et beløb for at taxiselskaberne til gengæld betjener yderområderne.

Landdistrikternes Fællesråd, som tæller 44 kommuner i hele landet, er bekymret for, at taxakørslen ikke vil blive prioriteret af kommuner, hvor budgetterne i forvejen er under stort pres.

– Det er borgerne i yderkommunerne, der får størst behov for, at kommunerne vil yde tilskud til taxiselskaberne. Men mange af de kommuner er i forvejen hårdt presset økonomisk, mener Steffen Damsgaard. 

Landdistrikternes Fællesråd oplyser at der har været en støt tilbagegang i antallet af taxier over hele landet. I nogle områder af landet – særligt i landdistrikter – er det ikke længere muligt at bestille en taxi.

Bag den nye taxilov står regeringen, Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet, SF og De Radikale.

Kontaktpersoner

Noa Jankovic, pressechef i Landdistrikternes Fællesråd, tlf. 71 70 82 49, mail noa@landdistrikterne.dk