Landdistrikter: God aftale om lægedækning – men stadig lang vej

Læger er desværre en mangelvare mange steder i landet og det skaber både utryghed og frustration. Derfor skal det i fremtiden være bedre betalt at være læge i et yderområde. Det har et politisk flertal i Folketinget bestemt i dag, skriver Sundheds- og Ældreministeriet i en pressemeddelelse.

Formand for Landdistrikternes Fællesråd Steffen Damsgaard er på den baggrund tilfreds med aftalen om bedre lægedækning i hele landet.

– Jeg er glad for, at samtlige partier i Folketinget har indgået en aftale om bedre lægedækning i hele landet. Det bringer os et godt skridt i den rigtige retning, siger han. 

Damsgaard mener, at det er godt, at den politiske aftaler bygger videre på flere af de forslag, der blev præsenteret for få uger sigen af regeringens lægedækningsudvalg som bestod af Danske Regioner, KL, Finansministeriet, Lægeforeningen og Sundheds-og Ældreministeriet.

– Det er meget positivt, at der er opnået enighed om, at omprioritere midler til at understøtte en honoraromlægning i almen praksis, der kan sikre bedre lægedækning. Det handler blandt andet om en model for differentieret basishonorar, hvilket i overvejende grad vil komme landdistrikterne til gavn, siger Steffen Damsgaard. 

Prioriteringen forudsætter, at Praktiserende Lægers Organisation (PLO) og Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN) aftaler en model for differentieret basishonorar i de aktuelle overenskomstforhandlinger om almen praksis. 

Landdistrikternes Fællesråd har en god dialog med Lægeforeningen og Praktiserende Lægeres Organisation i forhold til at sikre et sammenhængende sundhedsvæsen. På baggrund af dagens politiske aftale vil Steffen Damsgaard tage initiativ til endnu et møde med sektoren.

Fremover skal læger have mulighed for at have flere ydernumre, og dermed for at have flere klinikker, og så ansætte personale til at drive dem. Det er endnu et tiltag, der skal give bedre muligheder for at sikre lægedækningen i yderområderne. 

– Jeg tror ikke, at vi kommer i mål i forhold til at stoppe den geografiske ulighed i vores sundhedsvæsen med den politiske aftale, der er indgået i dag. Der er også andre af anbefalingerne fra udvalget, der er værd at arbejde videre med, siger Steffen Damsgaard, der vil tage kontakt til sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) for at drøfte det videre arbejde for at sikre et sundhedsvæsen i bedre balance. 

Kontaktpersoner

Noa Jankovic, pressechef i Landdistrikternes Fællesråd, tlf. 71 70 82 49, mail noa@landdistrikterne.dk