Kommunal udligning: Regeringen trækker tæppet væk under provinskommuner

Det vækker skarp kritik fra Landdistrikternes Fællesråd, at regeringen nu har rykket sig markant væk fra en dagsorden om bedre økonomisk balance mellem hovedstaden og provinsen.

Regeringens udspil til en aftale om kommunal udligning vil i endnu højere grad tilgodese en række hovedstadskommuner og ramme hårdt i land- og yderkommunerne, skriver netmediet NB-Økonomi. Regeringen vil bl.a. fjerne finansieringstilskuddet, puljen for særligt vanskeligt stillede kommuner samt ændre i støtten til kommuner med faldende folketal, hvilket i særdeleshed svækker yderkommunerne. 

Det møder skarp kritik fra Landdistrikternes Fællesråd, som bl.a. repræsenterer en lang række kommuner i hele landet. 

– Der er behov for en langt mere gennemgribende reform af det kommunale udligningssystem end det, der lægges op til. Regeringens udspil trækker simpelthen tæppet væk under økonomien i kommunerne uden for hovedstaden, siger formand Steffen Damsgaard og fortsætter:

– Hvis regeringens udspil ender med at blive til virkelighed, mener jeg, man svigter de borgere, der bor og lever uden for hovedstadsområdet, især i land- og yderkommunerne. Det vil nemlig svække den borgernære kernevelfærd og betyde lukning af skoler og daginstitutioner, ringere ældrepleje og dårligere infrastruktur – og det vil i den grad kunne mærkes og i værste fald betyde fraflytning fra disse kommuner.

Damsgaard peger på, at de beregninger, der ifølge NB-Økonomi indgår i forhandlingerne om en ny udligningsreform, vil smadre økonomien i kommunerne uden for hovedstaden, især i land- og yderkommunerne, der i forvejen har skåret hårdt på serviceniveauet for at få økonomien til at hænge sammen.

Konsekvenserne for landdistrikterne vil ifølge NB-Økonomi blive negative fordi, regeringen vil lave ændringer, der medfører en reducering af udligningen mellem hovedstaden og provinsen, ligesom yderkommunerne vil blive ramt af et forslag om at ændre støtten til kommuner med faldende folketal.

– Det er den helt forkerte vej at gå, hvis man vi sikre et Danmark, der hænger bedre sammen, som regeringen har skrevet i sit regeringsgrundlag. Holdning kræver handlig, og derfor er det meget skuffende, at regeringspartierne på ingen måde virker villige til at tage fat i det grundlæggende problem om, at det nuværende udligningssytem ikke sikrer grundlaget for en nogenlunde ens service for borgerne uanset hvor i landet, de bor.

Formanden for Landdistrikternes Fællesråd mener, regeringens udspil trækker i den forkerte og underminerer tidligere initiativer på området, herunder udflytning af statslige arbejdspladser. 

Det er bl.a. kommuner som Læsø, Ærø, Lolland, Langeland, Samsø, Morsø, Bornholm, Lemvig, Skive, Struer, Frederikshavn, Sønderborg, Tønder, Ringkøbing-Skjern, Faaborg-Midtfyn, Hjørring, Thisted og Aabenraa, der vil blive hårdt ramt, hvis regeringens udspil ender med at blive indskrevet i en politisk aftale. 

Afskaf hovedstadsudligning og hæv landsudligning

Når man sammenligner de 34 kommuner, som er med i hovedstadsudligningen, med resten af landets kommuner, viser det sig, at borgerne uden for hovedstadsområdet tjener mindre og betaler en større del i skat. Samtidig er landdistriktskommunernes udgifter til overførselsindkomster højere, mens de bruger færre penge på ældre, skoler og daginstitutioner.

Derfor ønsker Landdistrikternes Fællesråd at skabe en bedre balance ved at afskaffe hovedstadsudligningen og hæve landsudligningen. Dermed sikres et enstrenget udligningssystem, hvor alle kommuner omfattes af de samme udligningsordninger.

– Ud over at justere, ved tilrette de mest åbenlyse urimeligheder i det nuværende udligningssystem, foreslår vi, at Folketinget skaber en bedre balance ved gradvist at udfase hovedstadsudligningen og tilsvarende hæve landsudligningen. Hvis dette ikke sker, så kan man ikke tale om en reform, men blot en lille justering, siger formand for Landdistrikternes Fællesråd Steffen Damsgaard og tilføjer: 

 – Hvis man politisk kun vil justere, så bør man desuden fastholde det nuværende finansieringstilskud og puljen til særligt vanskeligt stillede kommuner.

Forhandlingerne om en reform af udligningssystemet foregår i disse uger i Økonomi- og Indenrigsministeriet. Formanden for Landdistrikternes Fællesråd har derfor hastemøder med flere af partiernes finans- og kommunalordførere og mødes onsdag med bl.a. Carl Holst, der er Venstres ordfører på området. 

Kontaktpersoner

Noa Jankovic, kontorchef i Landdistrikternes Fællesråd, tlf. 71 70 82 49, mail nje@landdistrikterne.dk

Landdistrikternes Fællesråd
Pakhusvej 1-3
8382 Hinnerup

Email: mail@landdistrikterne.dk
Tlf. 61 31 36 36

Mandag – torsdag kl. 9.00 – 15.00
Fredag kl. 9.00 – 14.00

Tilmeld dig vores nyhedsmail