Medlemmer får ordet: »Ærligheden om, hvad man er, og hvilke værdier man har i lokalsamfundet, er det allervigtigste«

Med en målsætning om at skabe mindst ét bofællesskab om året og sikre en mangfoldighed af boformer har Odsherred Kommune gjort fællesskaber til et udviklingsredskab.

Man skal finde ind til den ærlige fortælling om, hvad kommunen kan tilbyde og arbejde bevidst med at finde borgertyper, der deler den. Sådan lyder devisen i Odsherred Kommune, som satser på fællesskabsorienterede personer, der vil skabe kollektive og fællesskabsbaserede boformer i kommunen. I kommunens bosætningspolitik fra 2017-2020 står udviklingen af nye og bæredygtige måder at bygge og bo på som et formuleret redskab til at få endnu flere borgere til at bosætte sig i kommunen. Borgmester Thomas Adelskov (S) får ordet og fortæller om, hvordan kommunen har satset på at gøre blandede boligformer til et kommunalt vækstlokomotiv.

Hvad er jeres store udfordring, hvad angår landdistriktsudvikling?

– Helt grundlæggende har vi en udfordring med at finansiere den velfærd, vi gerne vil kunne tilbyde borgerne i Odsherred. Her spiller udligningsordningen en stor rolle for, hvilke økonomiske muligheder vi har i kommunen. Bosætning er en vigtig faktor i at løse udfordringen, for øget bosætning er på mange måder en fordel for en kommune. Dels er der skattegrundlaget, men det betyder også noget for udligningen; jo flere borgere, des mere udligning får man. Derfor har en positiv befolkningsudvikling stor betydning for kommunen.

I jeres bosætningspolitik har I skrevet udviklingen af blandede boformer ind som et værktøj til at imødekomme de udfordringer, I står over for. Hvorfor er det vigtigt for jer at arbejde med blandede boformer?

– Vi vil gerne sikre, at der er boliger til unge, børnefamilier og ældre. Vores bystruktur er af en sådan karakter, at der ikke er nogle meget store byer. Den største by er Nykøbing med 6.500 – 7.000 indbyggere, så vi har forholdsvis små byer sammenlignet med andre kommuner. Derfor vil vi gerne sørge for, at der er et varieret befolkningsgrundlag i de forskellige byer. Det giver mening i forhold til skoler og dagtilbud, men selvfølgelig også i forhold til det lokale handelsliv.

Hvad kan blandede boligformer bruges til i landdistriktsudviklingsøjemed?

– I Odsherred har vi valgt at gå en vej, som i høj grad handler om at satse på de tilflyttere, der efterspørger lige netop dét, vi har og er stærke på. Det er ofte en borgertype, der godt kan lide naturen, men også rigtig gerne vil være en del af et fællesskab. Begge dele kan vi tilbyde i Odsherred; vores lokalsamfund er meget forskellige, men de er alle sammen kendetegnende ved, at der er nogle utroligt stærke lokale fællesskaber. I nogle lokalsamfund er der meget engagement omkring idræt, andre steder er mere netværksbaserede. Det vil vi gerne understøtte, og derfor har vi forsøgt at tiltrække mennesker, der gerne vil bo i og være med til at skabe kollektiver og bofællesskaber.

Hvilke konkrete eksempler er der i kommunen?

– Vi har et område i Egebjerg, hvor man har skabt et bofællesskab, Fri og Fro, med bæredygtigt byggeri af fx genbrugsmateriale. Det har været en stor gevinst for lokalsamfundet, for der er kommet nogle spændende og aktive nye borgere, som er faldet godt ind i det eksisterende samfund. Det er den type gode succeshistorier, vi gerne vil være med til at skabe.

I har sat et mål i jeres bosætningspolitik om at have mindst 1 bofællesskab årligt. Hvorfor er det et mål i sig selv at skabe bofællesskaber?

– De, der synes, at bofællesskaber er en spændende boform, vil ofte gerne fællesskaber. Både med hinanden, naboen, genboen og lokalsamfundet. Kort sagt, vil de være en del af det, der foregår omkring dem. Det er lige nøjagtig noget af det, vi skatter her i kommunen. Det er svært at flytte til Odsherred og skjule sig, her bliver man inviteret ind i lokalsamfundet, når man erhverver sig en ejendom i kommunen. Fællesskabselementet er noget, vi selv sætter pris på, samtidig med at der er nogen, som søger det. Det er det, vi gerne vil facilitere med dette i element i vores bosætningspolitik.

Hvordan arbejder I konkret i kommunen med at fremme skabelsen af de her blandede boformer?

– Vi har lavet en lang række initiativer. Vi startede i det små med at se, om det gav mening at indrykke annoncer i nogle af hovedstadsaviserne. Det viste sig hurtigt at give pote. Vi arrangerer busture i kommunen, hvor interesserede kan se, hvad vi har at tilbyde af arealer og muligheder. Samtidig har vi afholdt forskellige seancer, hvor vi har inviteret interesserede til en workshopdag, hvor de kunne møde andre med tilsvarende idéer og overvejelser omkring bofællesskaber. Endelig arbejder vi tæt sammen med nogle af folkene fra Fri og Fro i Egebjerg. I øjeblikket samarbejder vi om at udvikle et tilsvarende område med bæredygtige boliger ude på Egebjerghalvøen. Fra kommunens side forsøger vi at understøtte, at projektet kan realiseres og blive en succes. Så vi arbejder på flere niveauer; konkret med at gå ud og tilbyde os til interesserede, men også ved at hjælpe de, der allerede er i gang med projekter, med at få realiseret deres idéer.

Hvad har indsatsen indtil videre betydet for jeres kommune?

– Vi har fået en del henvendelser fra folk, der er interesserede i at skabe bofællesskaber, ligesom flere tilflyttere har købt et nedlagt landbrug og deri etableret sig i kollektive fællesskabsformer. Endelig er der en række projekter, som vi understøtter arbejdet med.

Hvad er den vigtigste erkendelse i arbejdet med at bruge blandede boformer som redskab til at skabe landdistriktsudvikling?

– Den svære erkendelse er, at skabelsen af sådan nogle boformer tager tid. Når forskellige mennesker skal sætte sig ned og realisere en fælles idé, tager det tid. Den stærke og positive erkendelse er, at det interesserer rigtig mange. Vi oplever stor en efterspørgsel, og samtidig er vi en af de få kommuner, der tilbyder at hjælpe og facilitere etableringen af kollektiver og bofællesskabsformer. Og vi kan godt mærke, at det vækker interesse, når vi som kommune står klar til hjælpe.

Hvordan kan andre kommuner lade sig inspirere af jer?

– Man skal lade være med at sælge kommunen på et billede, den ikke er. Og så skal man lede efter borgertyper, der minder om en selv. Det vil sige, at man ikke skal forsøge at sælge kommunen til borgere, der helst vil bo med asfalt over det hele i høje huse, hvis man ligesom i Odsherred bor lavt og med masser af grønt inden nærmeste nabo. Ærligheden om, hvad man er, og hvilke værdier man har i lokalsamfundet, er det allervigtigste. Ellers tror jeg, at man ender med at skuffe ikke bare sig selv, men også potentielle tilflyttere, der kommer til kommunen og oplever en anden verden end den, de blev præsenteret for i smarte brochurer og reklamevideoer.

 

Kontaktpersoner

Eva Østergaard, pressemedarbejder i Landdistrikternes Fællesråd, tlf. 61 16 46 58, mail eoe@landdistrikterne.dk