Fuldt hus til høring om dansk landdistriktspolitik i Folketinget

Dansk landdistriktspolitik i nyere tid og i fremtiden blev debatteret, da en stuvende fuld Landstingssal på Christiansborg mandag lagde rammer til en åben høring. Erhvervsminister præsenterede kommende initiativer.

Startskuddet til dansk landdistriktspolitik kan føres tilbage til 1991, hvor den daværende regering på opfordring fra De Danske Landboforeninger og Landsforeningen af Landsbysamfund nedsatte et tværministerielt udvalg, der fik til opgave at undersøge, hvordan udviklingen i landdistrikterne kunne styrkes. Arbejdet resulterede i betænkning nr. 1242 fra 1992.

I mandags – godt 26 år efter landdistrikter blev en del af dansk politik – afholdt Landdistrikternes Fællesråd og Københavns Universitet i samarbejde med Folketingets Udvalg for Landdistrikter og Øer en åben høring i Landstingssalen.

Formanden for Udvalget for Landdistrikter og Øer, Peter Juel Jensen, formanden for Landdistrikternes Fællesråd, Steffen Damsgaard, og sektionsleder Henrik Vejre fra Københavns Universitet bød velkommen.

Peter Juel Jensen fortalte om udvalgets arbejdet og det gode samarbejde med Landdistrikternes Fællesråd og Sammenslutningen af Danske Småøer. Steffen Damsgaard kom ind på høringens betydning for at styrke debatten om landdistrikterne, og Henrik Vejre understregede betydningen af samarbejdet mellem forskning, myndigheder og praktikere, som har kendetegnet hans instituts virke og glædede sig over, at det også omfatter politik for landdistrikternes udvikling.  

Landdistrikter – en del af dansk politik

Under høringen præsenterede landdistriktsforsker Hanne Tanvig fra Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning ved Københavns Universitet et notat om dansk landdistriktspolitik i nyere tid. I notatet belyses det, hvordan landdistriktspolitikken oprindeligt kom ind i billedet, hvordan den har udviklet sig, og hvor den kan være på vej hen.

– Notatet viser, at der har været mange forskellige tanker og indsatser gennem tiderne. Det viser også, at landdistriktspolitikken har været en mindre del af store ministerområder og har skiftet karakter afhængig af, i hvilket ressortministerium det har været placeret. Det startede med at have fokus på udvikling nedefra i landsbyer til nu mest at handle om enkeltsager og initiativer ovenfra, siger Hanne Tanvig.

Hun understreger, at landdistriktspolitikken på flere måder har afspejlet den danske velfærdsstat, som nu synes at stå overfor store forandringer med tilsvarende store spørgsmål til, hvordan landdistrikterne skal udvikle sig i fremtiden.

Ifølge Hanne Tanvig skal der mere fokus på udviklingen af landsbyernes kompetencer.

– Vi har brug for en tydeligere og stærkere profileret landdistriktspolitik, der kan understøtte og forløse de store udviklingsmuligheder og ressourcepersoner, som findes lokalt, siger hun. 

To centrale personer i landdistriktspolitikkens vugge, nemlig tidligere afdelingschef i Indenrigsministeriet Niels Jørgen Mau Pedersen og den første formand for Landdistrikternes Fællesråd, Thorkild Ljørring Petersen, gav deres besyv med i forhold til landdistriktspolitikkens etablering. Det blev tydeligt, at der var tale om en bred bevægelse bag og at mange ildsjæle, også blandt ministrene oprindeligt, har spillet centrale roller.

Ifølge Thorkild Ljørring Petersen har landdistriktspolitikken ikke fået helt så stort et format, som han kunne ønske sig.     

Fra fælles udfordringer til fælles løsninger

En lang række aktører, der beskæftiger sig med landdistriktspolitik, deltog i høringen. På regeringens vegne talte erhvervsminister Brian Mikkelsen, der nu har ressortansvaret for landdistriktsområdet, om arbejdet for at sikre vækst og udvikling i hele Danmark.

Erhvervsministeren præsenterede på høringen, at regeringen vil imødekomme Landdistrikternes Fællesråds ønske om et landdistriktsfilter, som betyder, at væsentlige virkninger på landdistrikterne skal fremgå af lovforslag.  

– Jeg er meget glad for, at erhvervsminister Brian Mikkelsen har lyttet til os i Landdistrikternes Fællesråd og tilkendegivet, at regeringen vil indføre et såkaldt landdistriktsfilter, så der bliver foretaget konsekvensanalyser af lovforslags virkninger på udviklingen i landdistrikterne, siger Steffen Damsgaard og tilføjer:

– Efter at have kæmpet for et landdistriktsfilter i 20 år, kunne vi ikke ønske os en bedre fødselsdagsgave. 

Erhvervsministeriet oplyser i en pressemeddelelse, at der vil blive indarbejdet nye redegørelseskrav i Vejledning om konsekvensanalyser i forbindelse med, at Justitsministeriet aktuelt er ved at revidere Vejledning om lovkvalitet.

Brian Mikkelsen kunne derudover fortælle, at ministeriet aktuelt arbejder på at nedsætte et udvalg om levedygtige landsbyer.

Folketinget arbejder videre med anbefalinger

Høringens anden del handlede endvidere om overvejelser og synspunkter i forhold til landdistriktspolitik i fremtiden. I den forbindelse var der fem korte oplæg af meningsdannere og forskere med konkrete løsningsforslag til politikerne på landdistrikternes udfordringer.

Der var blandt andet oplæg af:

  • Egon Noe, professor, Center for Landdistriktsforskning
  • Dorthe Winther, formand, Sammenslutningen af Danske Småøer
  • Steffen Damsgaard, formand, Landdistrikternes Fællesråd
  • Søren Noes, formand, LAG Småøerne
  • Hanne Tanvig, landdistriktsforsker, Københavns Universitet

Oplæggene afledte en livlig debat i salen.

Præsentationer fra oplæggene kan rekvireres på Folketingets hjemmeside. Samlet set peges der på en styrket landdistriktspolitik, båret af et afklaret og helhedsorienteret landdistriktssyn, visioner for udviklingen, lokale indsatser og sikring af relevante rammevilkår.  

Folketingets Udvalg for Landdistrikter og Øer har bedt ministeren om at kommentere de fem konkrete anbefalinger, som blev præsenteret på høringen. Disse findes ligeledes på Folketingets hjemmeside.

Høringen blev transmitteret på Folketingets tv-kanal og kan ses på Folketingets hjemmeside.

Kontaktpersoner

Noa Jankovic, pressechef i Landdistrikternes Fællesråd, tlf. 71 70 82 49, mail noa@landdistrikterne.dk

Landdistrikternes Fællesråd
Pakhusvej 3, 1
8382 Hinnerup

Email: mail@landdistrikterne.dk
Tlf. 61 31 36 36

Mandag – torsdag kl. 9.00 – 15.00
Fredag kl. 9.00 – 14.00

Tilmeld dig vores nyhedsmail