Faglige miljøer og forskerstillinger skal få læger til yderområder

Uanset hvor du bor, skal du være sikker på at kunne få den nødvendige behandling. Det mener Landdistrikternes Fællesråd og Lægeforeningen.

Læger er desværre en mangelvare mange steder i landet og det skaber både utryghed og frustration, skriver Lægeforeningens formand Andreas Rudkjøbing og formand for Landdistrikternes Fællesråd Steffen Damsgaard i Jyllands-Posten.

Organisationerne støtter op om flere af de forslag, der blev præsenteret for få uger sigen af regeringens lægedækningsudvalg som bestod af Danske Regioner, KL, Finansministeriet, Lægeforeningen og Sundheds-og Ældreministeriet.

– Et positivt forslag fra udvalget er en opfordring til, at de enkelte regioner for alvor tager fat i at gøre sig attraktive for læger. Det handler først og fremmest om at skabe faglige miljøer, som giver mulighed for udvikling gennem hele karrieren. Stillinger, som også giver mulighed for at forske, er efterspurgte, skriver Steffen Damsgaard og Andreas Rudkjøbing.

Landdistrikternes Fællesråd og Lægeforeningen håber, at regionerne vil arbejde for at styrke det faglige miljø samt tilbyde mere rådgivning og hjælp med bosætning til læger og deres familie.

Et andet vigtigt forslag fra lægedækningsudvalget er, at der skal uddannes flere praktiserende læger. Der er alt for mange triste fortællinger om tomme lægepraksis. Det gælder især på landet, men også i mindre og mellemstore byer.

– Derfor skal der uddannes flere speciallæger i almen medicin, også uden for hovedstadsområdet. Jo hurtigere, jo bedre, skriver de blandt andet.

Formændene understreger dog, at det ikke bør ske på bekostning af uddannelse af andre speciallæger. På mange sygehuse er der nemlig store problemer med at rekruttere andre typer speciallæger. Senest har manglen på psykiatere ført til nedlæggelse af psykiatrisk afdeling i Holstebro. Også i Thisted og andre steder i landet har man udfordringer

Landdistrikternes Fællesråd og Lægeforeningen opfordrer til, at Sundhedsstyrelsen leverer grundige analyser af behovet for kapacitet på speciallægeuddannelsen.

Kontaktpersoner

Noa Jankovic, pressechef i Landdistrikternes Fællesråd, tlf. 71 70 82 49, mail noa@landdistrikterne.dk