Fælles indsats for landtaxier

Regeringens udspil til en ny taxilov bekymrer formand for Landdistrikternes Fællesråd Steffen Damsgaard. Han frygter, at der bliver endnu længere mellem taxierne i landdistrikterne og at taxien nogle steder helt vil forsvinde.

– Jeg er meget bekymret over, at man vil lempe kravene til det geografiske dækningsområde. Det vil i sidste ende gå ud over de borgere i landdistrikterne der ikke er mobile, herunder i særdeleshed de ældre. Vi kan ikke acceptere, at regeringen åbner op for at lempe taxiloven i en sådan grad, at det kan give udfordringer i forhold til at sikre taxidækning uden for de største byer, siger Steffen Damsgaard.

Også i Dansk Taxi Råd er man opmærksom på problematikken med en ordentlig taxibetjening i landområderne og derfor mødes Dansk Taxi Råd på mandag med Landdistrikternes Fællesråd for at drøfte udfordringerne og i fællesskab komme frem til løsninger, så det fortsat vil være muligt at køre med taxier i de tyndere befolkede dele af landet.

– Det er vigtigt, at ny taxilov ikke kun har byen i fokus, men også forholder sig til de udfordringer, der er på landet. Taxiloven regulerer taxierne i hele Danmark og dermed også i landdistrikterne. Det er vigtigt, at vi finder gode løsninger, så der fortsat er taxier i hele Danmark, siger Trine Wollenberg, direktør i Dansk Taxi Råd.

Landdistrikternes Fællesråd vil ligeledes drøfte den geografiske dækning med transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen (LA), transportordførerne og kommunerne.

Kontaktpersoner

Noa Jankovic, pressechef i Landdistrikternes Fællesråd, tlf. 71 70 82 49, mail noa@landdistrikterne.dk