Civilsamfundsalliance: Energipriser truer civilsamfundet

Dagtilbud, skoler og det lokale foreningslivs faciliteter landet over risikerer at knække nakken på de stigende energipriser. Det kan få fatale konsekvenser for børn og unge, lyder meldingen i et fælles opråb fra Landdistrikternes Fællesråd, DGI, Friskolerne, Højskolerne, Efterskolerne, Danmarks Private Skoler og Daginstitutionernes Landsorganisation.

Selvejende private dagtilbud, forenings- og skolelivet i Danmark er vigtige livsnerver i vores lokalsamfund. De stærkt stigende energipriser udfordrer lokalsamfundenes skoler, dagtilbud og idrætsfaciliteter i en grad, som vil få store konsekvenser i alle områder af landet – ikke mindst uden for de store byer. Især børn og unge kan blive hårdt ramt, hvis energiprisernes himmelflugt indebærer, at dagtilbud, skoler og foreningslivet ikke kan betale de mangedoblede energiregninger, som de står overfor.

Det er problematisk, at frie, private selvejende institutioner, der modtager statslige eller kommunale tilskud, ofte kategoriseres som offentlige institutioner. De er typisk ikke omfattede af de statslige ordninger og puljer, der tildeles private virksomheder og institutioner. Derfor dette opråb fra en samlet civilsamfundsalliance. Vi ønsker at rette opmærksomheden på de konsekvenser det kan få, hvis de private selvejende institutioner skal stå alene med de mangedoblede energiregninger.

På den korte bane bør både kultur- og foreningsliv samt private selvejende institutioner være en del den afdragsordning for høje energipriser, som regeringen i øjeblikket arbejder på.

Vi er allerede nu vidende om, at konkrete skoler og institutioner er lukningstruede som konsekvens af de stigende energipriser. Børn og unge risikerer således at få revet deres hverdag midt over, og kommunerne skal samtidigt stå klar til at omplacere de unge mennesker. Disse scenarier er selvsagt dybt problematiske for børn, unge og store dele af landets aktive foreningsliv – og det vil samtidigt være en meget stor logistisk udfordring for kommunerne at skulle håndtere.

Derfor kommer vi nu i fællesskab med et opråb til politikerne, da det er afgørende, at der bliver fundet en politisk løsning på de konkrete udfordringer, som energikrisen stiller vores civilsamfund over for.

På vegne af: 

Landdistrikternes Fællesråd (formand Steffen Damsgaard – tlf. 51740062)

DGI (formand Charlotte Bach Thomassen – tlf. 30283295

Friskolerne (formand Peter Bendix Pedersen – tlf. 40422027)

Højskolerne (formand Lisbeth Trinskjær – tlf. 28286817)

Efterskolerne (formand Torben Vind Rasmussen – tlf. 20281006)

Danmarks Private Skoler (formand Karsten Suhr – tlf. 40280027)

Daginstitutionernes Landsorganisation (sekretariatschef Tanja Krabbe – tlf. 93399065)

Kontaktpersoner

Signe Lauge Bach 53850127 sba@landdistrikterne.dk Public Affairs Konsulent

Landdistrikternes Fællesråd
Rådhusgade 100
8300 Odder

Email: mail@landdistrikterne.dk
Tlf. 61 31 36 36

Mandag – torsdag kl. 9.00 – 16.00
Fredag kl. 9.00 – 14.00

Tilmeld dig vores nyhedsmail