Landdistrikternes Fællesråd: Vinterpakke hjælper kun landdistrikterne delvist

Landdistrikternes Fællesråd hilser vinterpakke velkommen men frygter, at energikrisen vil koste virksomheder og andre vigtige funktioner i landdistrikter livet. Det kan i sidste ende skævvride Danmark.

Efter Landdistrikternes Fællesråd den seneste tid har råbt op om de stigende prisers konsekvenser for lokalsamfund i landdistrikterne, kunne et bredt flertal i Folketinget endelig præsentere en aftale om inflationshjælp.

Aftalen indeholder blandt andet en indefrysningsordning for borgere og virksomheder, midlertidig sænkelse af elafgiften og penge til at udskifte gasfyr og udrulle fjernvarme.

Ifølge formand for Landdistrikternes Fællesråd, Steffen Damsgaard, er det en kærkommen hjælp til de mange borgere og virksomheder i landdistrikterne, der i den grad har mærket krisens alvor:

– Vi har den seneste tid set mange eksempler på lokalsamfund i landdistrikterne, hvor vigtige funktioner såsom dagligvarebutikken, bageren, bussen og i nogle situationer skolen, efterskolen og idrætshallen er lukningstruede som følge af de eksplosive prisstigninger på energi. Derfor er det særdeles vigtigt, at et politisk flertal nu tager ansvar og hjælper de borgere og virksomheder, der er ramt af stigende priser, siger han og tilføjer:

– Desværre er det landdistrikterne, der samlet set er hårdest ramt af prisstigningerne.  Vinterpakken vil hjælpe på nogle punkter, men jeg frygter, at det ikke er nok til at holde hånden under arbejdspladser og andre vigtige funktioner i landdistrikterne.

Formanden peger på, at initiativerne kun giver en mindre håndsrækning til de energitunge virksomheder, butikker og samfundsfunktioner i landdistrikterne. Ifølge Landdistrikternes Fællesråd er der behov for et særskilt initiativ, som kan hjælpe flere af de typer af virksomheder og samfundsfunktioner til energiomstilling for derved at sikre deres overlevelse.

Sidste uge kunne Landdistrikternes Fællesråd sammen med blandt andet DGI, højskolerne, efterskolerne, DLO og friskolerne også berette om dagtilbud, skoler og det lokale foreningslivs faciliteter, som er svært udfordrede af de stigende energipriser. For disse institutionerne er det ligeledes vigtigt med midler til at kunne omstille sig til grønnere energikilder, der på sigt kan hjælpe dem ud af klemmen. 

Kontaktpersoner

Signe Lauge Bach 53850127 sba@landdistrikterne.dk Public Affairs Konsulent

Landdistrikternes Fællesråd
Rådhusgade 100
8300 Odder

Email: mail@landdistrikterne.dk
Tlf. 61 31 36 36

Mandag – torsdag kl. 9.00 – 16.00
Fredag kl. 9.00 – 14.00

Tilmeld dig vores nyhedsmail