Borgmestertopmøde: Hvordan kan vi øge bosætningen i landdistrikterne?

FOLKEMØDET 2018: Evnen til at tiltrække nye borgere er essentielt for at opretholde velfærden i de danske land- og yderkommuner. Hvordan kan kommuner tiltrække den kritiske masse, der sikrer velfærdens fundament? Vær med, når tre borgmestre og formanden for Landdistrikternes Fællesråd sætter emnet til debat i Landdistrikternes Telt.

Hvordan kan man forhindre fraflytning og øge tilflytning?

Spørgsmålet er en hjernevrider for kommuner over hele landet. Urbaniseringsbølger har i årtier skabt en bevægelse fra land til by. Og mange kommuner har de seneste 10 år mærket en stigende fraflytning af de borgere, der udgør fundamentet for et fortsat velfærdsudbud. Dermed er flyttemønstrene med til at skævvride forholdet mellem storbykommuner og land- og yderkommuner.

Hvad kan der gøres for at øge bosætningen i landdistrikterne? Skal vi affinde os med, at urbaniseringen aldrig ser ud til at stoppe? Kan udviklingen vendes, så landdistrikterne bliver det nye sort?

Sådan lyder omdrejningspunktet for debatten torsdag den 14. juni fra 14.00-14.45 i Landdistrikternes Telt på Folkemødet, hvor Landdistrikternes Fællesråd har indbudt tre borgmestre til Borgmestertopmøde.

Med borgmestertopmødet om bosætning bliver der stillet skarpt på en af landdistrikternes helt store udfordringer, mener formanden for Landdistrikternes Fællesråd, Steffen Damsgaard.

– Landsbyernes liv og vitalitet hænger uløseligt sammen med, om de kan fastholde og tiltrække beboere. Og der er hårdt brug for at arbejde med bosætningsstrategier, som kan understøtte, at flere flytter til landdistrikterne. Derfor er jeg meget glad for, at flere borgmestre fra vores medlemskommuner har sagt ja til at deltage i debatten, siger Steffen Damsgaard.

Borgmestrene i Sønderborg, Skive og Nordfyns kommuner deltager i Borgmestertopmødet om bosætning.

Morten Andersen, borgmester i Nordfyns Kommune, udtaler:

– Et landdistrikt er ikke bare et stykke geografi. Det handler om mennesker, og det lever af mennesker. Et landdistrikt tilbyder en anden livsform end storbylivet. Det alternativ har Danmark brug for, og det er også en måde at leve på, som flere og flere drømmer om. Det ligger lige til højrebenet at koble denne drøm med landdistrikternes behov for flere borgere. Samtidig skal vi selvfølgelig arbejde for, at forholdene i landdistrikterne fortsat er så attraktive, at de borgere, der allerede bor der, bliver ved med det​.

Borgmester i Sønderborg Kommune Erik Lauritzen udtaler:

– Bosætning i vores landdistrikter er et vigtigt tema i Sønderborg Kommune. Vi ønsker et Danmark i balance, men også en kommune i balance. Forudsætningen for at den plan lykkes er, at det er attraktivt at bo på landet – og det er det, når der er arbejdspladser, gode boliger, skoler og børnehaver, god infrastruktur, siger Erik Lauritzen og tilføjer:

– Den udvikling kan vi som byråd understøtte, selv om det allervigtigste er landsbyernes egne ildsjæle og foreninger – og den stemning og de aktiviteter, de skaber. I Sønderborg Kommune har vi en medarbejder, der er jobskaber i landdistrikterne og kan hjælpe potentielle iværksættere, og vi har en formel struktur, hvor vores mange landsbylaug via et Landsbyforum er repræsenteret i et Landdistriktsudvalg med direkte reference til Økonomiudvalget. Vi støtter også i høj grad initiativer i landsbyerne.

Også i Skive Kommune er emnet på dagsordenen, fortæller Peder Christensen, viceborgmester i Skive Kommune.

– Vi vil bevare en decentral struktur i Skive, så vi fortsat kan være en levende og aktiv landkommune med en købstad. En øget bosætning i landdistrikterne kræver politisk fokus og ikke mindst, at der afsættes midler til projekter, og at der er vilje til at ændre administrative strukturer, hvis det kan understøtte bosætningen, siger Peter Christensen.

Fakta: Landdistrikternes Telt

Landdistrikternes Telt på Folkemødet 2018 ligger i Danchells Anlæg (A8) og består af: Guldborgsund Kommune, Nordfyns Kommune, Sønderborg Kommune, Varde Kommune, Tønder Kommune, Skive Kommune, Vordingborg Kommune, Haderslev Kommune, Lolland Kommune, Odsherred Kommune, LAG, Benefit4Regions (B4R), Folketingets Udvalget for Landdistrikter og Øer samt Landdistrikternes Fællesråd.

Kontaktpersoner

Eva Østergaard, pressemedarbejder i Landdistrikternes Fællesråd, tlf. 53 85 01 27, mail eoe@landdistrikterne.dk

Landdistrikternes Fællesråd
Rådhusgade 100
8300 Odder

Email: mail@landdistrikterne.dk
Tlf. 61 31 36 36

Mandag – torsdag kl. 9.00 – 15.00
Fredag kl. 9.00 – 14.00

Tilmeld dig vores nyhedsmail