Allan Andersen fratræder som direktør

Bestyrelsen kan oplyse, at Allan Andersen d.d. fratræder sin stilling som adm. direktør i Landdistrikternes Fællesråd. Allan Andersen har været ansat i organisationen siden starten af 2016.

Baggrunden for fratrædelsen er, at bestyrelsen ønsker en ændret ledelsesprofil.

Næstformand Karsten Gram konstitueres som daglig leder, indtil stillingen genbesættes.
Landdistrikternes Fællesråd har igangsat en rekrutteringsproces med henblik på at finde en ny daglig leder til organisationen.

Kontaktpersoner

Steffen Damsgaard, formand i Landdistrikternes Fællesråd, tlf. 51 74 00 62, mail formand@landdistrikterne.dk