Carsten Hansen i spidsen for landsbypris

Ildsjæle og fællesskaber fylder meget i de mindre lokalsamfund. Derfor uddeler Landdistrikternes Fællesråd og Landsforeningen Landsbyerne i Danmark hvert år prisen som Årets Landsby til et lokalsamfund, der i særlig grad har gjort sig bemærket og skabt vækst og udvikling lokalt.

De seneste to år har Annette Vilhelmsen, direktør for Tietgen i Odense og tidligere minister, stået i spidsen for den bedømmelseskomite, som har til opgave at samle, beskrive og vurdere ansøgninger og i sidste ende beslutte, hvilken landsby, der skal løbe af med prisen. Nu giver hun stafetten videre til tidligere minister for by, bolig og landdistrikter Carsten Hansen.

Formanden for Landdistrikternes Fællesråd, Steffen Damsgaard, og formanden for Landsforeningen Landsbyerne i Danmark, Steen Kjær Jensen, udtaler:

– Vi vil gerne takke Annette Vilhelmsen for hendes store og engagerede indsats til gavn for de danske landsbyer. Det glæder os samtidigt at udnævne Carsten Hansen som formand for bedømmelseskommitteen for Årets Landsby. Carsten har en lang og bred erfaring fra politik, heraf fire år som landdistriktsminister. Vi glæder os til samarbejdet med Carsten Hansen.

Annette Vilhelmsen stopper på grund af andre gøremål, ikke mindst et tidskrævende direktørjob.

– Jeg har været glad for den tillid, der blev vist mig, da jeg blev formand for bedømmelseskommitteen. Mange ildsjæle arbejder hver dag for det gode liv i landdistrikterne, og det har jeg set som en ære at være med til at understøtte, siger Annette Vilhelmsen og fortsætter:

– De to år jeg har været med, har været utrolig inspirerende, og tak til alle som har taget imod os på vores rundture. Nu giver jeg stafetten videre til tidl. minister Carsten Hansen. Jeg har et ganske tidskrævende arbejde som direktør for Tietgen – og stafetten overdrager jeg i fuld tiltro til, at Carsten bærer den videre til gavn for udviklingen i landdistrikterne.

Bedømmelseskommitteen, bestående af repræsentanter for begge organisationer, har på baggrund af hendes beslutning udnævnt Carsten Hansen som formand for bedømmelseskommitteen for Årets Landsby.

– Det glæder mig rigtig meget, at jeg kan bidrage til at sætte fokus på landsbyernes udvikling. Jeg ser prisen som en anerkendelse af det store engagement, som ildsjæle og frivillige hver eneste dag udfører for at skabe liv og udvikling i deres lokalsamfund – og det er en indsats, jeg i den grad ønsker at understøtte, siger Carsten Hansen.

Årets Landsby er en historisk pris som har rødder tilbage til 1995, hvor den blev oprettet af Landsforeningen Landsbyerne i Danmark.

Carsten Hansen var minister for by, bolig og landdistrikter fra september 2011 til folketingsvalget 18. juni 2015. Han sad i mange år i Folketinget for Socialdemokratiet og var i en periode partiets gruppeformand.

Kontaktpersoner

Noa Jankovic, politisk chef i Landdistrikternes Fællesråd, tlf. 71 70 82 49, mail noa@landdistrikterne.dk