Biogas skaber grønne og vigtige produktionsarbejdspladser i landdistrikterne

Af Steffen Damsgaard, formand for Landdistrikternes Fællesråd, og Claus Jensen, formand for Dansk Metal

Det er afgørende for landdistrikternes udvikling at tiltrække erhverv, som skaber job og vækst. Ved at opføre nye biogasanlæg sikres lokale produktionsarbejdspladser, som bidrager til ny og grøn vækst i områderne.

Vækst er grundlaget for velfærd og velstand i Danmark. Derfor er det afgørende, at vi skaber de bedste forudsætninger for vækst i alle dele af landet – også i landdistrikterne. Med coronakrisen som bagtæppe er netop den vision vigtig at forfølge. I 2020 har dansk økonomi været gennem det største fald siden Anden Verdenskrig, og derfor er der mere end nogensinde før behov for initiativer, som kan få vores samfund effektivt og sikkert ud på den anden side.

Den økonomiske vækst skal sikres i landdistrikterne, og derfor bør vi prioritere de erhverv, der skaber lokale arbejdspladser i netop de områder. Der er med andre ord behov for en målrettet indsats, som fremmer Produktionsdanmarks vækstmuligheder i hele landet.

De danske landdistrikter rummer et stort potentiale for særligt produktionserhvervene, der både kan sætte gang i den lokale udvikling og sikre produktionsarbejdspladser. Et eksempel er biogas-industrien, som producerer grøn og CO2-neutral biogas. En biogas, der er helt nødvendig for en række produktionsvirksomheder, hvis de skal kunne gennemføre den grønne omstilling.

Der findes i dag flere biogasanlæg rundt i landet, men ved at etablere yderligere biogasanlæg i de danske landdistrikter sikrer vi mange jobs lokalt, mens vi understøtter den grønne omstilling nationalt.

Eksempelvis vil etableringen af ti danske biogasanlæg vil skabe mere end 2000 jobs i byggefasen. Samtidig vil det skabe øget aktivitet hos de øvrige lokale erhverv. Når anlæggene står færdige og er i drift, vil der i alt være op imod 800 permanente arbejdspladser på anlæggene og hos de lokale smede, elektrikere og chauffører, som fremadrettet skal vedligeholde biogasanlæggene. Udbygningen af biogasanlæg er derfor en effektiv og sikker måde at få grøn omstilling og nye arbejdspladser til at gå hånd i hånd og dermed skabe vækst.

Der er også spændende fremtidsperspektiver i biogasanlæg i forhold til energi-symbioser. I kombination med grøn strøm kan man nemlig skabe nye energiformer og brændstoffer – såkaldte Power-to-X teknologier, der kan ikke alene skaber vækst og arbejdspladser, men også gavner miljøet.

Desværre ser vi en række barrierer, der står i vejen for udbredelsen af biogas i Danmark. En bedre regulering af afgifter samt støtten til biogas og grønne gasser, er nogle af de politiske værktøjer, der vil kunne sætte skub i opførslen af nye biogasanlæg. Der er allerede grydeklare biogasprojekter i landdistrikterne, og hvis de føres ud i livet, kan de skabe vækst samt arbejdspladser her og nu og kickstarte den grønne omstilling.

Det drejer sig blandt andet om Nordic Sugar, Nordens største sukkerproducent, der ønsker at omstille sukkerproduktionen på Lolland-Falster væk fra kul og olie over til biogas. Det kræver dog, at der bliver etableret en gasledning og opført biogasanlæg nær Nordic Sugars to fabrikker i regionen. Omstiller Nordic Sugar ikke til gas, er der en reel risiko for, at de taber konkurrencen på markedet, da andre sukkerfabrikker i Europa allerede anvender gas i produktionen. Etableringen af biogasanlæg muliggør derfor både en grønnere sukkerproduktion, men kan også være med til at sikre bevarelsen af lokale arbejdspladser i Produktionsdanmark.

Vi har brug for vækst, lokale arbejdspladser i landdistrikterne og effektive greb i den grønne omstilling. Alt det kan realiseres med flere biogasanlæg. Med de rigtige tiltag kan Danmark komme styrket ud på den anden side af det økonomiske tilbageslag, COVID-19 har medført. Lad os bruge den nuværende situation som en anledning til at skubbe på en positiv udvikling for klimaet og for lokale arbejdspladser i Produktionsdanmark.

Indlægget er tidligere trykt i Avisen Danmark.

Kontaktpersoner

Landdistrikternes Fællesråd
Pakhusvej 1-3
8382 Hinnerup

Email: mail@landdistrikterne.dk
Tlf. 61 31 36 36

Mandag – torsdag kl. 9.00 – 15.00
Fredag kl. 9.00 – 14.00

Tilmeld dig vores nyhedsmail