Planlægning af turismefaciliteter i kystområder i Danmark Erfaringer og refleksioner fra Lalandia projekt i Søndervig

Planlægning af turismefaciliteter i kystområder i Danmark-thumbnail
I december 2016 offentliggjorde Lalandia A/S, at de for første gang havde besluttet sig for at investere udenfor Danmark. Et nyt turismeanlæg skulle bygges i Motala, Östergötland. Men investeringen trækker ud, idet projektet for tiden (2020) befinder sig i en juridisk proces med klager vedrørende arealanvendelse og strandbeskyttelsesforhold. Omtrent samtidigt indledte Lalandia en ”tvillingesatsning” med henblik på at etablere et
tilsvarende stort turismeanlæg i Søndervig, midt på den danske vestkyst. Byggearbejdet gik i gang i maj 2020 og forventes afsluttet i 2022.
Set i forhold til det svenske eksempel i Motala forekommer plan- og tilladelsesprocessen at have været hurtig i Søndervig. Det har været af svensk interesse at få undersøgt forholdene og årsagerne bag processen i Søndervig og Danmark med henblik på at give inspiration til diskussion af muligheder og begrænsninger for turisme-udvikling i kystområder i Sverige. Denne rapport er resultatet af ”det danske studie”, som i sommer
og efterår 2020 har undersøgt: Regler og klagemuligheder i Danmark (før og efter lovændringerne) med fokus på muligheder for at etablere turisme- og besøgsfaciliteter i kystområder, motiverne bag lovændringerne i Danmark og hvorledes processen er forløbet med hensyn til Lalandia’s satsning i Søndervig.

Landdistrikternes Fællesråd
Rådhusgade 100
8300 Odder

Email: mail@landdistrikterne.dk
Tlf. 61 31 36 36

Mandag – torsdag kl. 9.00 – 15.00
Fredag kl. 9.00 – 14.00

Tilmeld dig vores nyhedsmail