Lokale med på råd og borgere i forening: En kortlægning af lokalsamfundsforeningers udbredelse, karakteristika, aktiviteter og samarbejde

Lokale_med_p_r_d_og_borgere_i_forening_220106_final2-thumbnail
Denne undersøgelse har til formål at afdække, hvilken rolle lokalsamfundsforeninger som lokalråd, borgerforeninger og lignende organiseringer spiller i det lokale demokrati i Danmark. Rapporten er udarbejdet med støtte fra Landdistriktspuljens forsknings- og informationsmidler.

Landdistrikternes Fællesråd
Rådhusgade 100
8300 Odder

Email: mail@landdistrikterne.dk
Tlf. 61 31 36 36

Mandag – torsdag kl. 9.00 – 15.00
Fredag kl. 9.00 – 14.00

Tilmeld dig vores nyhedsmail