Indkomst- og beskæftigelsesmæssige effekter af udbygning af biogasproduktion i et landdistriktsperspektiv

Indkomst- og beskæftigelsesmæssige effekter af udbygning af biogasproduktion i et landdistriktsperspektiv
Formålet med denne rapport er at beskrive en ”showcase” for bioøkonomi, i dette tilfælde biogasproduktion, hvor man har set en markant stigning i aktiviteten de senere år.