Studér på landet og få flere kvadratmeter bolig for din SU

I disse uger fylder flere danskere flyttebilen end normalt. De unge rykker mod de større byer for at få en uddannelse, men hvorfor ikke blive i de mindre studiebyer i landdistrikterne? Her får du nemlig meget mere for din SU.

Af Steffen Damsgaard, formand for Landdistrikternes Fællesråd

I disse uger fylder flere danskere flyttebilen end normalt. De unge rykker mod de større byer for at få en uddannelse, men hvorfor ikke blive i de mindre studiebyer i landdistrikterne? Her får du nemlig meget mere for din SU.

Ifølge Danmarks Statistik er august den måned, hvor flest danskere flytter i en ny bolig, og ikke overraskende kører flyttebilen oftest til København og Aarhus. I 2018 var antallet af flytninger til de to byer på henholdsvis knap 46.000 og 21.000, og der er intet, der tyder på, at antallet af flytninger vil falde de næste par år. Flere og flere uddannelser bliver nemlig placeret i de fire største byer og tvinger dermed de unge til at flytte for deres uddannelse – en ting som ikke var en realitet før centraliseringen tog fart.

Få mere for din SU

Kommende studerende har netop fået svar på, hvilken uddannelse de er optaget på og i hvilken by. Som statistikkerne viser, går turen for de fleste til en af de fire største byer, men de unge glemmer at se på, de muligheder som ligger uden for de største byer.

Det er ikke alle, der er klar over, at de kan uddanne sig til lærer i Jelling, blive læge i Esbjerg og ingeniør i Kalundborg. Endnu færre kender de mange fordele, der følger med. Mange af de mindre uddannelser har nemlig stor fokus på at sikre et godt og fagligt stærkt studiemiljø, og så får du samtidig meget mere ud af din SU.

I København kan du få en ejerlejlighed på omkring 35 kvadratmeter, hvis du vel at mærke vil bruge hele din SU på boligudgifter. Hvis du omvendt tør kaste dig over en uddannelse i Thisted, kan du være heldig at finde en ejerlejlighed på 100 kvadratmeter, hvor den månedlige ydelse inklusive ejerudgifter ikke overstiger din månedlige indkomst fra SU. Men hvad betyder alt det, hvis regeringen ikke skaber flere stærke og attraktive uddannelsesmuligheder uden for de største byer?

Skab uddannelser i hele Danmark

De største byer er presset af boligmangel, samtidig med at optaget i byerne kun bliver større. Antallet af kommuner, der udbyder en kort eller mellemlang videregående uddannelse, er reduceret med henholdsvis 25 og 32 procent de seneste 20 år. Samtidig er op mod 80 procent af de videregående uddannelsespladser blevet koncentreret i de fire største byer. Det skal der laves om på.

Med en justering af den øvre grænse for optaget på en række videregående uddannelser, og en dimensioneringsmodel der i højere grad tager højde for det fremtidige arbejdsmarkedsbehov, vil grundlaget for de decentrale uddannelser kunne styrkes, så der skabes bedre og mere attraktive tilbud i landdistrikterne. Derudover bør det økonomiske incitament for at oprette og drive decentrale videregående uddannelser styrkes med en forøgelse af grundtilskuddet på 2 millioner kroner.

Ved at styrke uddannelsesmulighederne i hele landet vil regeringen kunne skabe en bedre balance på tværs af landet og mindske vandringen fra land til by. Presset på optag og boligmangel i de største byer vil aftage, samtidig med at de studerende sikres en bedre økonomi under studiet.

Kontaktpersoner

Landdistrikternes Fællesråd
Rådhusgade 100
8300 Odder

Email: mail@landdistrikterne.dk
Tlf. 61 31 36 36

Mandag – torsdag kl. 9.00 – 15.00
Fredag kl. 9.00 – 14.00

Tilmeld dig vores nyhedsmail