Positive takter i finanslovsaftale for 2017

Selvom det blev en noget anden finanslov end den, Landdistrikternes Fællesråd havde ønsket, kan organisationen notere sig, at politikerne har lyttet til flere af landdistrikternes krav.

Formand Steffen Damsgaard udtaler:

– Vi havde på nogle områder gerne set flere tiltag på landdistriktsområdet, men jeg er glad for, at regeringen og de øvrige forligspartier trods alt har indgået en aftale, der tilgodeser en lang række af de initiativer, der vil skabe yderligere vækst og udvikling i hele landet.

Nedsættelse af færgetakster

Landdistrikternes Fællesråd har i flere år arbejdet for lavere færgetakster til de danske øer. Med finanslovsaftalen udvides det såkaldte landevejsprincip, hvor det koster det samme at sejle en kilometer med færge som at køre en kilometer på landevej.

– Vi har allerede set effekten af de nedsættelser, der kom som følge af den nuværende ordning fra august i år. I løbet af de næste år udvides de perioder, hvor det er muligt at give billigere færgebilletter. Det er vi meget tilfredse med, siger Steffen Damsgaard.

Han understreger dog, at han stadig mener, at landevejsprincippet skal gælde hele året. Med finanslovsaftalen gælder nedsættelsen af færgetaksterne nemlig ikke højsæsonen om sommeren.

Ekstra tilskud til vanskeligt stillede kommuner

Der er i finanslov 2017 sat yderligere ca. 300 millioner kroner af til 24 kommuner med særligt vanskelige vilkår. Dette gælder en lang række land- og yderkommuner med strukturelt underskud, hvilket blandt andet skyldes den demografiske udvikling, der har gjort, at flere kommuner er blevet tvunget til at skære i den borgernære kernevelfærd.

Landdistrikternes Fællesråd håber, at tilskuddene til kommunerne vil gå til at sikre kernevelfærd såsom daginstitutioner, skoler og plejehjem.

– Det, at man har afsat puljen, viser, at man anerkender, at der er store økonomiske urimeligheder forbundet med den nuværende tilskuds- og udligningsreform. Det har vi understreget i flere år, og vi håber, at regeringen nu vil være med til at se på en mere fair fordelingspolitik, siger Steffen Damsgaard.

Flere penge til de frie grundskoler

Landdistrikternes Fællesråd er glade for, at tilskuddet til at drive friskole kommer tilbage til niveauet for få år siden med en koblingsprocent på 75 pct.

– En velfungerende skole er meget afgørende for et lokalsamfunds udvikling. Med alle de skoler, der fortsat bliver lukket i disse år rundt i kommunerne, er det rimeligt at sikre bedre økonomiske vilkår for de frie grundskoler i landdistrikterne, siger Steffen Damsgaard.

Afskaffelse af PSO-afgift

Endvidere er Landdistrikternes Fællesråd meget glade for aftalen omkring afskaffelsen af PSO-afgiften, som sikrer bedre betingelser for alle produktionsvirksomheder, herunder landbrug samt energitunge virksomheder, der hovedsageligt er beliggende uden for de største byer. Rådet mener, at det vil gavne beskæftigelsen og konkurrenceevnen.

Havde håbet på flere initiativer

Landdistrikternes Fællesråd havde håbet på, at der var tilført flere ressourcer på uddannelsesområdet for at sikre flere uddannelsestilbud uden for de største byer. Dertil havde organisationen kæmpet for, at LAG-ordningen under Landdistriktsprogrammet skulle have tilbageført de 30 pct. som den er blevet beskåret.

Rådet havde også gerne set flere ressourcer til nedrivning og områdefornyelse i de mindre byer.

Kontaktpersoner

Noa Jankovic 71708249 noa@landdistrikterne.dk Pressechef