På slotsophold med det danske ørige

Ø-turismens fremtidige udfordringer og muligheder var på programmet, da øboere, turismeaktører og rederirepræsentanter samlede sig til ø-turismedag på Holckenhavn Slot.

Loftet i Riddersalen på Holckenhavn Slot er malet med fine håndmalede tegninger, væggene har en lang frise af dyb orange, mens en lysekrone af gyldent messing lyser det lange, højloftede rum op. Rundt om store runde borde med hvide duge har de første mennesker indfundet sig på stolene, mens andre stadig er i gang med at forsyne sig med kaffe, frugt og müslibarer.

Her er både øboere, udviklingskonsulenter og rederirepræsentanter. Fællestrækket er, at de har en relation til en af de 38 danske øer, der indgår i det rødbedefarvede Ø-pas, som Landdistrikternes Fællesråd driver. Erfaringerne med Ø-passet er årsagen til, at Partnerskab for Dansk Ø-turisme bestående af Landdistrikternes Fællesråd, Sammenslutningen af Danske Småøer, Danske Rederier, Færgesekretariatet, De Samvirkende Købmænd, Food Organisation of Denmark (FOOD) og Dansk Erhverv i dag har indbudt til ø-turismedag på Holckenhavn Slot.

Det er ø-turismens fremtid, som den brede gruppe af interessenter skal diskutere denne mandag, og målet er at finde nye, konkrete tiltag, som kan styrke turismen på landets øer.

For de danske øer har rigtig meget at byde på, understreger Grethe Saabye, næstformand i Landdistrikternes Fællesråd og medlem af Dansk Erhvervs Udvalg for Turisme- og Oplevelsesøkonomi, i sin velkomsttale.

– Borgerne, der bor og lever deres liv på øerne, har en idérigdom og virkelyst, som kun de færreste kan konkurrere med, siger hun og understreger: – Øerne kan noget særligt – og øerne er noget særligt.

Jagten på ’nogen’
Noget tyder på, at turisterne er af samme overbevisning. Det danske ørige repræsenteret i de 38 øer i Ø-passet tiltrækker nemlig hvert år 1,9 mio. besøgende, og øernes turismeforbrug lyder på mindst 10 mia. kroner. Til sammenligning er turismeforbruget på den jyske vestkyst 18 mia. kroner. Det viser en undersøgelse lavet af Landdistrikternes Fællesråd og konsulent Eskild Hansen.

Der er da også optimisme at spore i de fire oplæg fra organisationerne i Partnerskab for Danske Ø-turisme. Selvom der bliver efterspurgt mere struktureret data om ø-turismen, er forventningerne store til erhvervets fremtid.

Hos Sammenslutningen af Danske Småøer, der repræsenterer de 27 beboede småøer i Danmark, lægger formand Dorthe Winther vægt på, at turismen er afgørende for ø-udviklingen. Ø-turismen skaber omsætning, job og bosætning, understreger hun. Samtidig efterspørger hun en diskussion af forholdet mellem turisterne og øboere, der føler sig overrendt af deres indtog:

– Vi bliver nødt til at bibringe vores medøboere, at det at stå i kø i butikken er rigtig godt, for så er butikken der også om vinteren, siger hun.

Fra Dansk Erhverv lyder det, at der er brug for kapital, entreprenørskab og talent for at sætte gang i flere ø-erhvervseventyr som mikrobryggerier og glaspustere. Det fortæller chef for turisme og oplevelsesøkonomi, Lars Ramme Nielsen, der tror på ø-turisme, som baserer sig på natur, fred og ro – gerne kombineret med motionsoplevelser som løb, mountainbike og stand up paddle.

Hovedpinen med at skaffe kapital, entreprenørskab og talent bliver dog ikke løst i dag, understreger Lars Ramme Nielsen.

– Efter i dag går vi hjem og tænker; ’nogen’ skal gøre noget, siger han og tilføjer: – Hvem er den der nogen, som rent faktisk har lys i øjnene og vil låne penge i banken og blive på øerne i stedet for at flytte til Aarhus eller København. Det er en af de strukturelle hovedpiner, vi har. Og det må vi forholde os til.

Avernakø i november
Ved et af bordene sidder to mænd, der udover at være øboere på henholdsvis Lyø og Tåsinge, også arbejder med øer til daglig. Jens Westerskov Andersen fra Faaborg-Midtfyn Kommune, der huser de tre småøer Lyø, Avernakø og Bjørnø, og Mads Sletbjerg, turistmanager i VisitFaaborg og en af tovholderne på ø-hop projektet i det sydfynske øhav.

De er enige om, at der er mening i at udvikle og styrke den danske ø-turisme.

– Der er et kæmpe bosætningspotentiale, når vi kigger på turisme. Turismen er en eksponent for øernes hverdagsliv. Det er en god reklamesøjle. Og når man kigger på entreprenørskabet, er der et stort potentiale i det uopdyrkede land, øerne er, siger Jens Westerskov Andersen.

Det er vigtigt at værne om øernes liv, mens man udvikler på ø-turismen, mener Mads Sletbjerg.

– Udfordringen er at beholde det autentiske. Vi skal passe på, at vi ikke går hen og bliver et vandland, siger han og tilføjer: – I dag kan man lidt firkantet sagt opleve, at der er flere cyklister på Avernakø en sommerdag end på Nørrebrogade. Det er den balance, vi skal have fokus på.

Ø-turismens fremtid ligger ifølge Mads Sletbjerg i udviklingen af vintersæsonen.

– Jeg tror, vi kommer til at se flere og flere, der kan leve af at være overnatningssted eller andet også om vinteren. Her kommer alle de, der søger roen og autenticiteten. Og Avernakø i november, det er fandeme autentisk.

Fut på færgefarten
Tilbage i talerækken er det blevet færgernes tur. Ordet er givet til de, der sørger for øernes infrastrukturelle forbindelser til fastlandet.

Og det går rigtig godt for færgefarten i Danmark, understreger Niels Balling Larsen, konsulent i Danske Rederier. Der er stigning i antallet af afgange, og de danske færger fragter flere passagerer, biler og færgegods fra A til B. Alligevel er der brug for at granske øernes færgedrift, mener Niels Balling Larsen.

– I forhold til ø-turismens potentialer på småøerne, er mit input, at færgerne må kigge på, hvordan vi organiserer overfarten. Er der nogle kortere distancer, vi kan sejle? Er der steder, hvor der er behov for større færger?, siger han.

Også klimadagsordenen finder vej ind i dagens debat om ø-turismens fremtid. Mange af dagens færger er snart udskiftningsklare og kan med fordel erstattes af eldrevne færger, forklarer sekretariatsleder i Færgesekretariatet Jan Fritz Hansen, der efterspørger en ny maritim strategi i forhold til færgernes eldrift fra regeringen.

– Det handler om at bakke op om forskning og udvikling for at få det bedst mulige produkt, en driftsikker hyldevare vi kan bruge. Det kan forhåbentlig understøtte turismen, siger han.

Et digitalt Ø-pas
Dagens absolutte hovedperson er det rødbedefarvede Ø-pas, der er anledningen til, at forsamlingen har indfundet sig på Holckenhavn Slot denne mandag. Og det er Ø-passets digitale fremtid, der er omdrejningspunktet, da kontorchef i Landdistrikternes Fællesråd, Noa Jankovic, indtager scenen.

– I år 2018 overtog vi Ø-passet fra Sammenslutningen af Danske Småøer, og vi kan konstatere, at det er et rigtig, rigtig stærkt virkemiddel i forhold til at få flere turister til at tage ud på øerne, siger Noa Jankovic og understreger: – Vores opgave har været at få ø-passet skridtet videre.

Det sker ifølge kontorchefen med projektet ”Ø-passet som platform for ø-aktiviteter”, der er støttet af Nordeafonden og Landdistriktspuljen. Projektets formål er at styrke Ø-passets digitale formidlingsplatform og fællesskabet mellem Ø-passets brugere og lokale aktører.

Det indebærer, at Ø-passet gøres digitalt og tilføjes natur- og kulturfortællinger fra de danske øer. Desuden bliver der opsat fysiske infostandere med WiFi på 2-3 småøer rundt om i landet.

Fremtiden er lys
Der er opbrud i rummet. Folk forlader deres pladser for at samle sig i nye konstellationer til dagens rundbordssamtaler, der gerne skal udmønte sig i et handlingskatalog for fremtidens ø-turisme. Rundbordsdiskussionerne styres af fire temaer; attraktivitet, tilgængelighed, synlighed og rammebetingelser.

Både temaerne og stemmerne, der diskuterer dem, spænder bredt. Her er repræsentanter fra Samsø til Svendborg, og de ytrer sig om alt fra ø-butikkernes åbningstider til mulighederne for at oversætte de mindre ø-erhvervs hjemmesider til tysk.

Der er flere udfordringer, når det kommer til ø-turismen, mener en af rundbordssamtalernes deltagere Morten Priesholm fra LAG Småøerne. Både finansiering, infrastruktur og det at få baglandet på øerne med på turismens muligheder skaber udfordringer, men grundlæggende tegner ø-turismens fremtid godt, mener han:

– Min fornemmelse er, at der er en rigtig god gænge. Markedsføringen fungerer, takstnedsættelsen på færgerne skaber trafik, og i den anden ende bliver virksomhederne mere og mere professionelle. De nye, der kommer til ved ejerskifte og overtagelse er knalddygtige. De ved, hvad de vil og kommer ofte med businesserfaring. Så fremtiden ser lys ud, det gør den.

Ø-turismedagen fandt sted mandag den 16. september på Holckenhavn Slot i Nyborg. Dagen var organiseret af Landdistrikternes Fællesråd i regi af Partnerskab for Ø-turisme bestående af Landdistrikternes Fællesråd, Sammenslutningen af Danske Småøer, Danske Rederier, Færgesekretariatet, De Samvirkende Købmænd, Food Organisation of Denmark (FOOD) og Dansk Erhverv.

 

Kontaktpersoner

Eva Østergaard, pressemedarbejder i Landdistrikternes Fællesråd, tlf. 53 85 01 36, mail: eoe@landdistrikterne.dk

Landdistrikternes Fællesråd
Rådhusgade 100
8300 Odder

Email: mail@landdistrikterne.dk
Tlf. 61 31 36 36

Mandag – torsdag kl. 9.00 – 15.00
Fredag kl. 9.00 – 14.00

Tilmeld dig vores nyhedsmail