Ny undersøgelse bekræfter tendens: Nedgang i dagligvarebutikker i landdistrikterne

Nye tal viser, at dagligvarebutikkerne er på tilbagetog landet over, og særligt i landdistrikterne er butikslivet udfordret. Her er hver 10. butik lukket siden 2017 og det får Landdistrikternes Fællesråd til at kalde på politisk handling.

I en ny rapport kortlægger Landdistrikternes Fællesråd udviklingen over den danske detailhandel, som desværre går i den forkerte retning. Fra 2017 til 2023 er der blevet 244 færre dagligvarebutikker på landsplan. Faldet har været størst i kommuner uden for de store byer, hvor hver 10. dagligvarebutik har drejet nøglen om. I samme periode er antallet af sogne uden en eneste dagligvarebutik steget med 31. Det bekymrer Landdistrikternes Fællesråd:

– Den lokale dagligvarebutik og detailhandel er en livsnerve for landdistrikternes udvikling, for det skaber vækst, liv og bosætning med et stærkt handelsliv. Derfor er det alarmerende, at hver 10. dagligvarebutik er forsvundet i landdistrikterne på blot 6 år. Det understreger i høj grad behovet for, at der kommer politisk fokus på at værne om handelslivet lokalt, siger Steffen Damsgaard, formand for Landdistrikternes Fællesråd.

Det går særligt ud over ældre og svage borgere, som ofte har svært ved at transportere sig langt, når der bliver længere til dagligvareindkøb.

Bymidterne drænes for handelsliv

Butikslivet i de større byer i landdistrikterne er ligeledes udfordret, og der bliver længere mellem de velfungerende, levende bymidter. Det skyldes bl.a., at et stigende antal dagligvarebutikker og andre butikker rykker ud af bymidterne og placeres i såkaldte aflastningsområder i udkanten af byerne, ofte tæt på byggemarkeder, møbelforretninger og lignende.

Siden 2017 er antallet af butikker beliggende i aflastningsområder vokset med næsten 50%. Når dagligvarebutikker gives tilladelse til at ligge i aflastningsområder, er der fare for, at bymidterne drænes for handelsliv.

– Vi ser en tydelig tendens i, at detailhandlen klumper sig sammen udenfor bymidterne. Det går ud over sammenhængskraften, når handelslivet i lokalområderne fordeles på flere områder og samlet set svinder ind. Det ender med mindre attraktive bymidter med tomme butiksvinduer. For på trods af nethandlen, så er det når vi handler fysisk og får den gode købsoplevelse, oplever events på torvet og tager en pause på café, at vi også mødes med hinanden og mærker byens liv og puls, fortæller Steffen Damsgaard.  

Nye anbefalinger vil vende udviklingen

I en ny rapport præsenterer Landdistrikternes Fællesråd 13 konkrete anbefalinger til politiske initiativer, der kan holde hånden under handelslivet i landdistrikterne.

– For at bevare det nære handelsliv i landdistrikterne, og skabe et land i bedre geografisk balance, som også er et centralt element i regeringsgrundlaget, så foreslår vi en række politiske tiltag, der kan gøre en forskel. Det er bl.a. øget etableringsstøtte til borgerdrevne dagligvarebutikker, lettere adgang til investeringer, og friere rammer for at etablere og placere detailbutikker i landsbyerne, afslutter Steffen Damsgaard.

 

For yderligere kommentarer:

Steffen Damsgaard, formand for Landdistrikternes Fællesråd: Tlf. 5174 0062

De 13 anbefalinger kort 

Driftig detailhandel 

 • Fortsat etableringsstøtte til borgerdrevne dagligvarebutikker
 • Digital opkvalificering af detailhandlen
 • Lettere adgang til finansiering
 • Bevarelse af tilbudsaviserne
 • Lånepulje til energisparende investeringer
 • Ø-pulje til servicefunktioner i dagligvarebutikker

 

Friere landsbyer 

 • Undtagelse fra reglerne om lejlighedstilladelser
 • Mere fleksibel landsby-afgrænsning
 • Lempeligere regler for tilbygning og bygningsanvendelse i landzoner

Bevar bymidten i handelsbyer og købstæder 

 • Stop etablering af aflastningscentre udenfor bymidterne
 • Bevar dagligvarebutikker i bymidten
 • Flere midler til landsbyfornyelse
 • Nyt videnscenter for danske bymidter

Kontaktpersoner

Helle Vendelbo 31718938 hve@landdistrikterne.dk Pressechef

Landdistrikternes Fællesråd
Rådhusgade 100
8300 Odder

Email: mail@landdistrikterne.dk
Tlf. 61 31 36 36

Mandag – torsdag kl. 9.00 – 15.00
Fredag kl. 9.00 – 14.00

Tilmeld dig vores nyhedsmail