Ny ledelse skal styrke Landdistrikternes Fællesråd

Efter flere år med voksende medlemstal, stigende aktivitetsniveau og flere medarbejdere har Landdistrikternes Fællesråd besluttet at styrke organisationen og den daglige ledelse. Grethe Saabye tiltræder som sekretariatschef, mens kontorchef Noa Jankovic får den nyoprettede stilling som public affairs-chef.

Det har været nogle travle år i Landdistrikternes Fællesråd. Medlemstallet er vokset med flere kommuner, organisationer og lokale aktions grupper (LAG/FLAG), og aktivitetsniveauet er steget både lokalt og internationalt.

For at følge med udviklingen har det været nødvendigt at gentænke organisationens sekretariat, forklarer formanden for Landdistrikternes Fællesråd, Steffen Damsgaard.

– Siden Noa Jankovic tiltrådte som kontorchef for to år siden, har udviklingen for alvor taget fart. Vi bruger flere og flere timer med landdistriktspolitisk interessevaretagelse bl.a. på Christiansborg. Sideløbende har vi fået endnu større berøringsflade med landdistrikter over hele landet grundet vores voksende medlemsskare, nye samarbejder og flere projektaktiviteter. Den glædelige effekt er, at viften af forskelligartede opgaver er vokset i en grad, så vi ønsker at styrke både sekretariatet og den politiske interessevaretagelse. Derfor har bestyrelsen sammen med Noa Jankovic fundet en løsning, der indebærer, at vi opretter en ny public affairs-chefstilling, samtidig med at kontorchefstillingen justeres til sekretariatschef, siger Steffen Damsgaard.

– Jeg er begejstret for den her løsning, hvor vi kan udfolde Noas enorme politiske evner på bedste vis og samtidig får tilført solid ledelsesmæssig erfaring via Grethe Saabye. Med den nye ledelsesstruktur får vi et styrket Landdistrikternes Fællesråd, og jeg glæder mig meget til samarbejdet i denne nye konstellation, siger Steffen Damsgaard.

Efter fire et halvt år i Landdistrikternes Fællesråd, heraf de seneste to år som kontorchef, tiltræder Noa Jankovic stillingen som public affairs-chef.

– Jeg har været utrolig glad for jobbet som kontorchef, hvor jeg har bidraget til, at Landdistrikternes Fællesråd har udviklet sig på rigtig mange områder. Det skal dog ikke være nogen hemmelighed, at jeg brænder allermest for arbejdet med den politiske interessevaretagelse. Derfor er jeg meget tilfreds med den løsning, vi i fællesskab har fundet. Jeg glæder mig til som public affairs-chef at koncentrere mig 100 procent om at udvikle organisationens politiske gennemslagskraft i samarbejde med den nye sekretariatschef og resten af vores dygtige medarbejdere, siger Noa Jankovic.

En sekretariatschef med bred erfaring

Fællesrådets nuværende næstformand Grethe Saabye bliver ansat som sekretariatschef i Landdistrikternes Fællesråd.

– Med ansættelsen af Grethe Saabye har vi fundet den helt rigtige sekretariatschef. Grethe har en bred erhvervserfaring fra det offentlige og private erhvervsliv samt fra det politiske system, ligesom hun besidder stor viden om og forståelse for landdistrikternes udviklingsmuligheder. Dertil har Grethe solid erfaring med både økonomistyring og personaleledelse, så det er faktisk den helt optimale sekretariatschef vi har fundet, udtaler Steffen Damsgaard.

Grethe Saabye ser frem til at fortsætte sit virke i Landdistrikternes Fællesråd i den nye rolle.

– I rollen som sekretariatschef får jeg lov til at bygge videre på den platform, vi har fået skabt i Landdistrikternes Fællesråd. Det er gået rigtig stærkt de senere år – vi har lagt skinnerne, mens toget kørte så at sige. Med den nye ledelsesstruktur får vi mulighed for at stoppe en smule op og reflektere over den retning, vi skal udstikke for Landdistrikternes Fællesråd i fremtiden. Dén opgave glæder jeg mig meget til, siger Grethe Saabye.

Grethe Saabye har en sundhedsfaglig baggrund som jordemoder og har tillige bestridt stillingen som administrationschef i et arkitektfirma, hvorfra hun har erfaring med økonomi og personaleledelse. Hun har siden 2010 været medlem af kommunalbestyrelsen i Lejre Kommune, hvor hun er formand for Udvalget for Erhverv og Turisme samt medlem af Økonomiudvalget. Grethe Saabye er tillige medlem af bestyrelsen i LAG Midt-Nordvestsjælland og har i perioden 2017-2019 været formand for Det Rådgivende Udvalg for Erhvervsministeriets landdistriktspulje. Hun blev i 2018 medlem af Landdistrikternes Fællesråds bestyrelse, hvor hun er næstformand.

Grethe Saabyes nye rolle som sekretariatschef betyder samtidig, at hun i første omgang tager orlov som kommunalbestyrelsesmedlem i Lejre Kommune og udtræder af Landdistrikternes Fællesråds bestyrelse, som derfor skal konstitueres på ny.

Kontaktpersoner

Eva Østergaard, pressemedarbejder i Landdistrikternes Fællesråd, tlf. 53 85 01 36, mail: eoe@landdistrikterne.dk

Landdistrikternes Fællesråd
Rådhusgade 100
8300 Odder

Email: mail@landdistrikterne.dk
Tlf. 61 31 36 36

Mandag – torsdag kl. 9.00 – 15.00
Fredag kl. 9.00 – 14.00

Tilmeld dig vores nyhedsmail