Millioner på vej til cyklisme uden for de store byer

Tilbage i december afsatte aftalepartierne bag Aftale om grøn omstilling af vejtransporten samlet 520 millioner kroner til at fremme cyklisme. Nu bliver der udmøntet midler til 20 cykelprojekter uden for de store byer. Stærkt signal til landdistrikterne, mener Landdistrikternes Fællesråd.

Danskerne skal have adgang til et mere sammenhængende net af cykelstier, så det bliver endnu mere attraktivt at tage cyklen, når man skal fra A til B. Sådan lød devisen bag Aftale om grøn omstilling af vejtransporten, som blev indgået af regeringen, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Radikale Venstre i december.

Nu er aftalepartierne blevet enige om at udmønte midler til 20 cykelprojekter over hele landet – alle beliggende uden for de største byer. I alt får projekterne 370 millioner kroner til anlæg af cykelstier langs statsvejene.

Det glæder formanden for Landdistrikternes Fællesråd, at cykelnettet uden for de store byer prioriteres.

– Med udmøntningen af 370 millioner kroner til cykelprojekter uden for landets store byer sender aftalepartierne et vigtigt signal til befolkningen i landdistrikterne. Det er en anerkendelse af, at vejnettet mange steder i landet spænder ben for borgernes muligheder for at vælge cyklen til og dermed bidrage til den grønne omstilling. Samtidig er et sammenhængende vejnet med til at binde Danmark bedre sammen, siger han og understreger:

– Når man udbygger statsvejnettet med et mere sammenhængende cykelstinet, skaber det bedre vilkår for lokale borgeres mobilitet til fritid og arbejde samt bedre vilkår for de cykelturister, der tager på længere eventyr i vores land. Samlet set højner det værdien af de danske landdistrikter samtidig med, at det er til gavn for den grønne omstilling.

Udover de 370 millioner, der udmøntes til konkrete cykelprojekter, rummer aftalen også 150 millioner kroner til medfinansiering af cykelprojekter ved de kommunale veje.

Og det er afgørende, at disse midler kommer ud og virker der, hvor der er mest brug for dem, understreger formanden for Landdistrikternes Fællesråd.

– Det er i land- og yderkommunerne, hvor der er langt mellem husene, at behovet for en økonomisk håndsrækning i form af statslig medfinansiering er størst. For det er kommuner, hvor økonomien i forvejen er hårdt presset. Derfor mener jeg, at land- og yderkommuner med store afstande og lange vejstrækninger bør prioriteres højt, når midlerne fordeles.

Det er Vejdirektoratet, som udover at udarbejde en tidsplan for cykelprojekterne langs statsvejene, står for ansøgningsprocessen om midlerne til kommunale cykelprojekter, oplyser Transportministeriet.

Landdistrikternes Fællesråd har tidligere forslået, at der oprettes en Småvejspulje, som over fem år skal opgradere vejnettet i de danske landdistrikter for én milliard kroner og dermed styrke sikkerhed og færdsel i landdistrikterne. Læs hele notatet om Småvejspuljen her

Find mere om de 20 cykelprojekter her

Kontaktpersoner

Eva Østergaard, kommunikations- og presseansvarlig i Landdistrikternes Fællesråd, tlf. 53 85 01 36, mail: eoe@landdistrikterne.dk

Landdistrikternes Fællesråd
Rådhusgade 100
8300 Odder

Email: mail@landdistrikterne.dk
Tlf. 61 31 36 36

Mandag – torsdag kl. 9.00 – 16.00
Fredag kl. 9.00 – 14.00

Tilmeld dig vores nyhedsmail