Mere vækst på landet: 18 anbefalinger skal styrke erhvervsudvikling

Det er afgørende, at der stilles skarpt på de erhverv, der fylder meget i landdistrikterne. Sådan lyder det fra Vækstudvalget for erhverv i land- og yderområderne, der netop har præsenteret 18 konkrete anbefalinger til politikerne på Christiansborg.

Erhvervslivet i landdistrikterne bidrager i stor stil til dansk økonomi, men det afspejles ikke altid i lovgivningen. Derfor har Vækstudvalget, der er nedsat af Landdistrikternes Fællesråd, siden 2017 arbejdet på at identificere, kategorisere og analysere udfordringer og vækstbarrierer for små og mellemstore virksomheder i landdistrikterne, som gennem politiske tiltag kan vendes til muligheder og vækst til gavn for hele landet.

Udvalget præsenterer fem veje og 18 anbefalinger til, hvordan politikerne kan skabe bedre rammebetingelser for erhverv i landdistrikterne. Blandt anbefalingerne er bedre adgang til finansiering, styrket konkurrenceevne og bedre muligheder for rekruttering af kvalificeret arbejdskraft.

Hos Landdistrikternes Fællesråd glæder formand Steffen Damsgaard sig over opbakningen fra de store erhvervsorganisationer. 

– Vækst er forudsætningen for velstand og velfærd i hele Danmark. Derfor er det afgørende, at de erhverv, der fylder meget økonomisk og beskæftigelsesmæssigt i landdistrikterne, får bedre rammebetingelser, så de kan fortsætte med at skabe den vækst og udvikling, der er nødvendig for at bringe Danmark i balance, siger han. 

Udvalget, der består af interesseorganisationerne Landbrug & Fødevarer, Danske Rederier, HORESTA, SMVdanmark og Landdistrikternes Fællesråd, peger på en række generelle udfordringer og branchespecifikke rammebetingelser, som erhvervene hver især oplever som hæmmende for yderligere vækst og udvikling i landdistrikterne. 

Fokus på finansiering af erhvervsejendomme 

Et af de emner, der har fyldt meget i udvalgets arbejde, er finansiering af erhverv i landdistrikterne. De små og mellemstore virksomheder i landdistrikterne er nemlig udfordret af manglende adgang til kapital. Det er oftest udfordringer i forhold til landbrug, turisme, dagligvarebutikker, selvejende institutioner og håndværkere.

– Flere virksomheder og erhvervsdrivende i landdistirkterne har en oplevelse af, at det er svært at skaffe den nødvendige kapital og optage lån. Det mener udvalget er en væsentligt vækstbariere, som man politisk skal tage hånd om, siger Steffen Damsgaard.

Derfor er udvalget kommet frem til, at det er nødvendigt at styrke adgangen til kapital for SMV’er, f.eks. ved at analysere lånemulighederne og styrke Vækstfonden igennem markedsføring og målretning af vækstlånene.

Rekruttering og uddannelser afgørende 

Et andet fokuspunkt for udvalget har været rekruttering af kvalificeret arbejdskraft. Flere danske kommuner oplever i disse år en kraftig mangel på arbejdskraft forårsaget af bl.a en faldende andel af erhvervsaktive og unge menneskers søgen mod uddannelserne i de større byer.

–  Adgang til uddannelser i hele landet kan sikre rekrutteringsgrundlaget for virksomheder i landdistrikterne. Derfor foreslår udvalget, at man i højere grad placere uddannelser i land- og yderkommunerne, hvor det giver mening ud fra et erhvervsmæssigt perspektiv, og uden at gå på kompromis med kvaliteten, siger Steffen Damsgaard. 

Udvalget mener samtidig, at der skal igangsættes en bosætningskampagne i landdistrikterne, der skal tiltrække indenlandsk og udenlandsk arbejdskraft, fastholde de unge og gøre det attraktivt at bosætte sig i land- og yderkommunerne. 

Læs hele udvalgets rapport nedenfor

 

Kontaktpersoner

Mette Korsholm, pressemedarbejder i Landdistrikternes Fællesråd, tlf. 53 85 01 27, mail mko@landdistrikterne.dk

Landdistrikternes Fællesråd
Rådhusgade 100
8300 Odder

Email: mail@landdistrikterne.dk
Tlf. 61 31 36 36

Mandag – torsdag kl. 9.00 – 15.00
Fredag kl. 9.00 – 14.00

Tilmeld dig vores nyhedsmail