Mere fokus på digital infrastruktur i hele Danmark

Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt (V) har inviteret Landdistrikternes Fællesråd til at blive en del af Telebrancheforum samt en række arbejdsgrupper.

Tidssvarende mobil- og bredbåndsdækning er afgørende i forhold til at fastholde og tiltrække borgere og virksomheder til landområderne. Derfor nedsatte samtlige partier i Folketinget, der står bag teleforliget fra 2018, et telebrancheforum, som bl.a. skal bidrage til at gøre Danmark førende i Europa inden for udrulning og anvendelse af de nyeste kommunikationsteknologier. 

Landdistrikternes Fællesråd har, som interesseorganisation for landdistrikter og yderområder, spillet en aktiv rolle i arbejdet med at sikre gode rammebetingelser for udrulning af digital infrastruktur i landdistrikterne, bl.a. i forhold til den statslige bredbåndspulje. 

Derfor har energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt (V) besluttet at udpege Landdistrikternes Fællesråd til Telebrancheforum samt til en række arbejdsgrupper, der skal beskæftige sig med rammerne for kommunernes støtte til udrulning af digital infrastruktur.

– Jeg er rigtig glad for at kunne invitere Landdistrikternes Fællesråd med inden for i vores telebrancheforum. Det er helt centralt for mig som minister, at landdistrikterne giver deres besyv med om bedre mobil- og bredbåndsdækning samt anvendelse af 5G-teknologi, så vi kan fastholde bosætningen og virksomhederne i yderområderne herhjemme. Det er vitalt for lokalsamfundene, for væksten og for sammenhængskraften i Danmark, siger Lars Chr. Lilleholt.

Formand for Landdistrikternes Fællesråd Steffen Damsgaard glæder sig over ministerens invitation til udvalgsarbejdet. 

– Jeg glæder mig meget over, at Landdistrikternes Fællesråd får plads i Telebrancheforum. Både borgere og kommuner ønsker at bidrage til bedre dækning, da adgang til tidssvarende mobil- og bredbåndsdækning har stor betydning for bosætning og erhvervsmuligheder. Det er så vigtigt et område, at vi ikke blot kan læne sig tilbage og håbe på en løsning, siger han.

Det næste møde i Telebrancheforum, der sekretariatsbetjenes af Energistyrelsen, afholdes i slutningen af maj. 

Kommuner kan fremme bredbåndsudrulning

Landdistrikternes Fællesråd mener, at kommunerne kan spille en afgørende rolle i at fremme bredbåndsudviklingen. Det kræver blot klare rammer for kommunerne.

Steffen Damsgaard glæder sig derfor også over, at energi-, forsynings- og klimaministeren har bedt Landdistrikternes Fællesråd deltage i de arbejdsgrupper, der skal beskæftige sig med rammerne for kommunernes efterspørgsel af udrulning af digital infrastruktur.

– Når kommunerne laver bredbåndsudbud, hvor de får dækket deres eget behov – det vil sige, at de får etableret højhastighedsbredbånd på kommunens skoler, borgerservicecentre, sundhedshuse, biblioteker og medarbejdernes hjemmearbejdspladser, mener vi, at kommunerne samtidig skal have mulighed for at stille krav til dækning af borgere og virksomheder i områder af kommunen, hvor markedskræfterne ikke leverer, siger Steffen Damsgaard. 

Samtlige partier i Folketinget vedtog i 2018 et nyt teleforlig. Samtidig har et bredt politisk flertal vedtaget en målsætning om, at alle danskere skal have adgang til en bredbåndshastighed på 100/30 mbit. i 2020.

Kontaktpersoner

Mette Korsholm, Chefkonsulent i Landdistrikternes Fællesråd, tlf. 53 85 01 27, mail mko@landdistrikterne.dk