Landdistriktsforskningens Dag forener videnskab og praksis

Videncenter for Landdistrikter inviterer til Landdistriktsforskningens Dag 16. september kl. 10-15:30 i Kulturkøkkenet Odder. Dagen sætter fokus på, hvordan videnspotentialet i landdistrikterne kan udnyttes, samt hvordan praktikere i højere grad kan tage landdistriktsforskningen i brug.

De danske landdistrikter emmer af potentiale, men lang vej fra viden til praktik risikerer at blive en hæmsko for udviklingen.

Det er baggrunden for, at Landdistrikternes Fællesråd, Region Midtjylland og Odder kommune d. 16. september inviterer til Landdistriktsforskningens Dag med fokus på netop at bringe mere forskning og evidensbaseret viden ud i den spidse ende af arbejdet med landdistriktsudvikling.

– En række universiteter og vidensinstitutioner indgår i dag i Videncenter for Landdistrikter under Landdistrikternes Fællesråd. Den viden og forskning, som foregår her, skal vi i fællesskab blive endnu bedre til at bringe i spil, fortæller formand for Landdistrikternes Fællesråd, Steffen Damsgaard og fortsætter:

– Med dagen ønsker vi at skabe løbende vidensudveksling mellem forskere og praktikere, og derigennem sørge for, at god forskning og viden bliver omsat til resultater, og forskerne samtidig får inspiration til det videre arbejde.

Netop kombinationen af viden og praksis er fremtrædende i arbejdet med landdistrikter i Region Midtjylland, hvor regionsrådet sidste år vedtog en ambitiøs strategi for bæredygtig udvikling af landdistrikterne i regionen.

– Uanset om vi arbejder med sundhed eller med regional udvikling, er det afgørende for os som region at tage udgangspunkt i patienters og borgeres konkrete erfaringer. Den tilgang har vi også i arbejdet med at sikre stærke landsbyer og lokalsamfund i hele vores region. Det handler bl.a. om at koble ildsjæle og de gode cases fra virkeligheden med forskerne og den tilgængelige viden om landdistriktsudvikling. Det skal landdistriktsforskningens dag være med til, siger regionsrådsformand Anders Kühnau (S).

Til Landdistriktsforskningens Dag vil deltagere blive klogere på aktuel landdistriktsforskning gennem oplæg fra blandt andet Center for Regional- og Turismeforskning, Center for Forskning i Regional Dynamik og Ulighed ved AAU, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning ved KU, Nordregio og Center For Landdistriktsforskning ved SDU.

Derudover byder Landdistriktsforskningens Dag på oplæg fra organisationer, en workshop og politiske paneldebatter, hvor politikere og praktikere skal diskutere, hvordan aktuel forskning kan forløse landdistrikternes potentiale. Heriblandt hvordan man som praktiker kan tage landdistriktsforskning i brug på en meningsfuld måde.

Odder Kommune lægger fysisk ramme til arrangementet, der foregår i Kulturkøkkenet på Vitavej. Borgmester i Odder Kommune Uffe Jensen (V) deltager også i Landdistriktsforskningens Dag, og for ham er det vigtigt, at forskningen kan sætte dialogen på dagsordenen: 

– I Odder Kommune prioriterer vi den gode dialog og samarbejdet med lokalrådene, så vi får udviklet landdistrikterne i fællesskab. Derfor glæder jeg mig til at hilse Landdistriktsforskningens Dag velkommen til Odder, så vi får endnu mere fokus på denne vigtige dagsorden.

Landdistriktsforskningens dag foregår d. 16. september kl. 10.00-15.30 i Kulturkøkkenet Vitavej 61 i Odder. 

Arrangementet er gratis, men kræver tilmelding via Nemtilmeld på følgende link:

https://landdistrikterne.nemtilmeld.dk/28/

Kontaktpersoner

Konsulent - Lasse Frahm Bertelsen lbe@landdistrikterne.dk Tlf.: 5385 0129
Cecilie Davidsen Høj 53850124 cdh@landdistrikterne.dk Kommunikations- og pressekonsulent

Landdistrikternes Fællesråd
Rådhusgade 100
8300 Odder

Email: mail@landdistrikterne.dk
Tlf. 61 31 36 36

Mandag – torsdag kl. 9.00 – 15.00
Fredag kl. 9.00 – 14.00

Tilmeld dig vores nyhedsmail