Landdistrikter roser fiberpulje på 50 millioner kroner

I 2016 var Region Sjælland det sted, som med 95 ansøgninger havde flest ansøgninger på landsplan i den statslige bredbåndspulje. Nu lancerer energikoncernen SEAS-NVE en såkaldt fiberpulje på 50 millioner kroner målrettet borgere og virksomheder i de dele af regionen, hvor internethastigheden er lav.

Hos Landdistrikternes Fællesråd, der repræsenterer en lang række sjællandske kommuner, tager man godt imod det nye initiativ.

– Det er meget positivt, at SEAS-NVE igennem deres datterselskab Fibia etablerer en helt ny fiberpulje på 50 mio. kr., som skal udbrede højhastigheds-bredbånd til virksomheder og borgere i Region Sjælland, siger formand Steffen Damsgaard og fortsætter:

– Fiberpuljen er et godt privat supplement til statens bredbåndspulje, hvor Region Sjælland med 95 ansøgninger fik flest ansøgninger på landsplan sidste år, og hvor langt fra alle behov blev imødekommet. Derfor håber jeg, at mange vil søge puljen.

Puljen forventes at kunne række ud til mellem 1500 og 2000 ekstra bopæle og virksomheder i regionens land- og yderområder.

Landdistrikter med lav internethastighed

Energikoncernen oplyser i en pressemeddelelse, at puljen er åben fra mandag den 16. januar og frem til den 15. marts. Da det vil være i områder med lav internethastighed – altså områder hvor markedskræfterne ellers ikke ville nå ud – forventes det at blive områder, som tilsvarende afspejler sig i bredbåndspuljen.

SEAS-NVE har igennem årene investeret flere millioner i at sikre højhastigheds-bredbånd i hele Region Sjælland, men koncernen oplyser, at puljen er ekstraordinær.

– Jeg noterer mig med tilfredshed, at puljen etableres ekstraordinært, det vil sige ud over de investeringer som SEAS-NVE allerede havde planlagt at foretage i regionen, siger formand for Landdistrikternes Fællesråd Steffen Damsgaard.

Han håber, at tiltaget kan sikre en højere tilslutningsprocent i lokalområderne, hvilket er nødvendigt for at skabe bedre økonomi i at udrulle højhastigheds-bredbånd til alle.

Staten kan ikke læne sig tilbage

Steffen Damsgaard mener ikke, at det nye initiativ kommer til at betyde, at staten kan læne sig tilbage og overlade bredbåndsdækning til markedskræfterne.

– Det er ikke min vurdering, at det nye spændende initiativ kommer til at betyde, at vi slipper for at finde yderligere midler til at sikre højhastigheds-bredbånd i de dele af landet, hvor markedskrafterne svigter. Det er nødvendigt med flere store investeringer, hvis Danmark skal være en digital vindernation, siger han.

Er man heldig at få støtte fra fibernetpuljen, vil tilslutningen til fibernet herefter koste 1995 kr. For bredbåndspuljen er egenbetalingen tilsvarende 2000 kr. men med fiberpuljen kan man så bruge sit håndværkerfradrag. Alle ansøgere til puljen forventes at få besked i løbet af april måned.

Kontaktpersoner

Noa Jankovic, pressechef i Landdistrikternes Fællesråd, tlf. 71 70 82 49, mail noa@landdistrikterne.dk