Landdistrikter: Gode takter i ambitiøst regeringsgrundlag

Der er gode ambitioner i nyt regeringsgrundlag, mener Landdistrikternes Fællesråd, der glæder sig til samarbejdet om et Danmark i bedre balance.

Onsdag kunne en ny midterregering bestående af Socialdemokratiet, Venstre og Moderaterne præsentere sit regeringsgrundlag. 

Formand for Landdistrikternes Fællesråd, Steffen Damsgaard, ser flere gode takter i regeringsgrundlaget med flere forslag, som fortsat har fokus på decentralisering, beskæftigelse og sundhed for at sikre et sammenhængende land i bedre balance.

– Først og fremmest vil jeg gerne kvittere for, at de tre partier har trodset blokkenes logik og er gået sammen om et ambitiøst regeringsprojekt om at fremtidssikre vores land. Jeg noterer mig, at regeringen med egne ord ønsker et Danmark i geografisk balance og i sit grundlag fremlægger en række indsatsområder herom. Det er positivt, siger formanden for Landdistrikternes Fællesråd Steffen Damsgaard.

Han nævner blandt andet forslag som bedre lægedækning i landdistrikterne, større gevinster til naboer til solceller, vindmøller og andre energianlæg, samt flere ressourcer og tiltag målrettet busdriften for at forhindre yderligere forringelser af den kollektive trafik i landdistrikterne. Dertil flere muligheder for boliger i landdistrikterne og fortsat mulighed for statsgaranterede boliglån i landdistrikter samt skabe et stærkere lokalt foreningsliv og kulturtilbud i hele landet. Det bemærkes også, at der vil være et fokus på de lokalsamfund, som ikke har fjernvarme, og de borgere som har dyr opvarmning med gas, olie og træpiller.

– Regeringen præsenterer en række gode ambitioner til at skabe et land i bedre balance. Det vidner om, at man har øje for de elementer, som gør det muligt at bo, leve og arbejde i hele landet, siger han og tilføjer:

– Flere af de gode forslag, der indgår i regeringsgrundlaget, er i øvrigt nogle, vi i Landdistrikternes Fællesråd har kæmpet for gennem længere tid. Det er jeg selvsagt tilfreds med.

Bedre rammer for landdistrikternes erhverv

Som en del af regeringsgrundlaget har man aftalt, at rammerne for flere private arbejdspladser skal styrkes. Dertil skal nye statslige institutioner og arbejdspladser også inden for forsvaret som udgangspunkt placeres uden for de største byer. Derudover skal der pålægges en klimaafgift på dansk landbrug. Dog skal det ifølge regeringen ske på en måde, der ikke forringer erhvervets konkurrenceevne og flytter arbejdspladser ud af landet. Alt sammen elementer, der vækker glæde hos formanden for Landdistrikternes Fællesråd.

– Landbruget skal som alle andre bidrage til den grønne omstilling, men det er helt afgørende, at det sker på en måde, som ikke koster tusindvis af arbejdspladser i landdistrikterne. Derfor er jeg glad for, at regeringens ambition er at udvikle og omstille dansk landbrug. Det er et vigtigt signal til ikke mindst de tusindvis af mennesker, der hver dag står op til et job i fødevareklyngen, siger han. 

Der bør ikke slækkes på decentrale uddannelsesambitioner

Der lægges i regeringsgrundlaget op til, at den udflytningsaftale for uddannelser, der sidste år blev indgået blandt et bredt udsnit af Folketingets partier fortsættes, dog med undtagelse af uddannelser til sygeplejerske, pædagog, lærer og socialrådgiver. Den sidste del møder kritik fra Steffen Damsgaard: 

– Jeg er meget betænkelig ved, at man slækker på de decentrale uddannelsesambitioner ved at undtage velfærdsuddannelserne i udflytningen. Men vi vil arbejde for fortsat at sikre en decentral udbygning af velfærdsuddannelser, set i lyset af de store rekrutteringsudfordringer, vi lige nu ser uden for de større byer, siger han.

Derudover er det positivt, at man ikke lægger op til at nedlægge regionerne, som der ellers var forlydender om, mener Steffen Damsgaard.

– Regionerne varetager en række vigtige opgaver med demokratisk ophæng. Derfor er det afgørende for os, at man ikke i regeringsgrundlaget lægger op til at nedlægge dem.

 

Kontaktpersoner

Eva Østergaard 53850136 eoe@landdistrikterne.dk Kommunikations- og presseansvarlig
Signe Lauge Bach 53850127 sba@landdistrikterne.dk Public Affairs Konsulent

Landdistrikternes Fællesråd
Rådhusgade 100
8300 Odder

Email: mail@landdistrikterne.dk
Tlf. 61 31 36 36

Mandag – torsdag kl. 9.00 – 15.00
Fredag kl. 9.00 – 14.00

Tilmeld dig vores nyhedsmail