Landdistrikter: Gode forslag i læge-rapport

Regionerne skal have mere fleksible muligheder for at drive regionsklinikker. Der skal uddannes flere praktiserende læger og optages flere lægestuderende i Aalborg. Og de praktiserende læger skal i højere grad honoreres efter patienternes behandlingsbehov. Det er nogle af de konkrete initiativer, som ifølge regeringens Lægedækningsudvalg bør gennemføres for at sikre en bedre lægedækning. 

Hos Landdistrikternes Fællesråd, der repræsenterer landdistrikternes fælles interesser på Christiansborg, er formand Steffen Damsgaard positiv. 

– Jeg er positivt indstillet over for flere af de anbefalinger, der er kommet fra Lægedækningsudvalget. Særligt er jeg glad for, at man lægger op til at skabe rammerne for at uddanne flere speciallæger i de kommende år, særligt inden for almen medicin. Det er helt afgørende, siger han og fortsætter:

– Det er rigtig godt, at udvalget anbefaler, at praktiserende læger i højere grad honoreres efter patienternes behandlingsbehov. Dette vil særligt komme yderområder til gode. Derudover hæfter jeg mig ved, at der vil blive igangsat initiativer, så regioner, kommuner og lægernes organisationer kan samarbejde om at rekruttere og fastholde læger i yderområder og udsatte boligområder. 

Det er ikke nogen nyhed at der mangler praktiserende læger i landdistrikterne, og i løbet af de senere år er udfordringen med lægemangel kun blevet større. I slutningen af 2016 fremlagde Praktiserende Lægers Organisation (PLO) en undersøgelse, som viste, at udfordringen også har bredt sig til en række større provinsbyer. I Randers har man for eksempel fem ubesatte såkaldte ydernumre, mens tallet for henholdsvis Esbjerg og Aalborg er fem og seks.

Landdistrikterne er glade for at der tages fat nu. 

– Vi afholdte før årsskiftet et dialogmøde sammen med Danmarks Apotekerforening, hvor mange relevante aktører inden for sundhedsvæsenet deltog. Vi oplevede en klar vilje til at arbejde på tværs af sektorer for at løse den fælles udfordring, det er at skabe et sundhedsvæsen i bedre balance, siger Steffen Damsgaard.

Landdistriktsformanden vil fortsætte dialogen med aktørerne i det nære og sammenhængende sundhedsvæsen.  

– Jeg glæder mig til at fortsætte min dialog med sundhedsminister Ellen Trane Nørby og andre aktører, herunder Lægeforeningen, for at sikre en bedre lægedækning og akutberedskab i alle dele af landet, afslutter han. 

Kontaktpersoner

Noa Jankovic, pressechef i Landdistrikternes Fællesråd, tlf. 71 70 82 49, mail noa@landdistrikterne.dk